torsdag, 07 februar 2019 11:51

Nybygg til 1 milliard kroner førstevalg for storfylket Viken

Skrevet av ntb

På et lukket møte skal det avgjøres hvor hovedkvarteret til det nye fylket Viken skal legges. Ifølge NRK står et nybygg i Sandvika øverst på listen.

Politikerne har hatt tre alternativer til plassering av administrasjonen, ett på Lysaker og to steder i Sandvika. Hva som velges, blir klart på et lukket møte torsdag.

Men ifølge NRK er det et nybygg i Sandvika sentrum som kommer til å være førstevalget til prosjektgruppen som har sett på alternativene.

Området skal være Leif Tronstads plass, bare ett minutt å gå fra Sandvika buss- og togstasjon. Tomten består i dag av en parkeringsplass og en bygning med en dagligvarebutikk.

En av årsakene til at dette ble førstevalget er, ifølge NRK, at dette er det eneste av de tre alternativene hvor Viken blir eneeier av hovedkontoret.

Etter det NRK erfarer, blir prislappen på tomt og nytt bygg mellom 840 og 960 millioner kroner, avhengig av hvor mye av tomten som skal utnyttes. I tillegg kommer moms.

Storfylket Viken blir etablert 1. januar 2020 og vil strekke seg fra Halden til Hardangervidda.

Gladnyheten for alle i vårt distrikt er at fylkesadministrasjonen blir liggende mer sentralt og tilgjengelig enn det den gjorde tidligere.