onsdag, 23 januar 2019 13:54

Kvinnene med flest "likes"

Skrevet av
Kvinnene med flest "likes" Foto: Rasmus Lindberg

Årets kvinnelige forbilder ble i 2019 Guro Helleseter og Marte Helleseter Hval.

Om de to sier juryen følgende: "To sterke, inspirerende, snille og motiverende damer som sammen har skapt en levedyktig lokal bedrift - Showskolen - som har stor betydning for barn og unge i distriktet.

Med sitt engasjement, pågangsmot og store arbeidskapasitet har de klart å gjøre talentet og interessen sin til et levebrød."

De som hadde flest venner og bekjente lokalt, ble nominert gjennom en avstemming sponset av Ringerikes Blad. Deretter plukket en jury ut de to vinnerne blant de 5 som var mest likt.

De to eier 50% hver av det svært veldrevne firmaet Showskolen AS.

NovaPRO er et nettverk og en møteplass for profesjonelle kvinner som driver eller ønsker å starte egen virksomhet, kvinnelige ledere i næringslivet, offentlig sektor og organisasjonslivet.

NovaPro skal arbeide for å bedre balansen mellom menn og kvinner der beslutninger tas. Arbeide for å identifisere, synliggjøre og ta i bruk de kvinnelige ressursene i Ringeriksregionen hvor vi deler, styrker, løfter og heier på hverandre.

novapro
Foto: Rasmus Lindberg