fredag, 23 november 2018 12:46

Datasentraler fortsatt velkommen

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Selv om utvinning av kryptovaluta ikke skal gis avgiftsfritak, forhindrer ikke det at Ringerike er interessant for etablering av datasentraler. Det kan fortsatt bli viftestøy.

Skattedirektoratet har nylig gjort en utredning for Finansdepartementet hvor det er vurdert hvordan det skal være mulig å skille utvinning av kryptovaluta fra annen virksomhet.

I sin konklusjon anbefaler direktoratet at avgrensningen av redusert sats for datasentre gjøres ut ifra den aktivitet datasenteret utfører knyttet til utvinning av kryptovaluta. Avgrensningen vil omfatte alt kraftforbruk benyttet til utvinning av kryptovaluta, uavhengig om man faktisk oppnår å bli belønnet i form av kryptovaluta. Videre vil avgrensingen omfatte alle former for utvinning, herunder bruk av "proof og work"- teknologi eller andre typer teknologi som er egnet til å tilegne seg kryptovaluta.

- Hvis utvinning av kryptovaluta holdes utenfor den reduserte satsen for datasentre og det ikke etableres en egen avgiftsgruppe, kan vi ikke se at forslaget vil innebære noen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser verken for Skatteetaten eller nettselskapene, heter det i utredningen.

De datasentralene som ønsker avgiftsreduksjon må i dag levere en erklæring på at de har et uttak over 0,5 MW. Dette må dokumenteres av en autorisert elektriker. Det eneste nye blir at de i tillegg må erklære at de ikke driver utvinning av kryptovaluta.

Ringerike er godt forberedt
For en del år siden greide ikke vår region å score høyt nok når vi fikk henvendelser fra store aktører som drev med andre ting enn utvinning av kryptovaluta. I dag har vi lært leksen og kan ønske velkommen til et vel tilrettelagt miljø når nye aktører banker på.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent