mandag, 12 november 2018 21:33

Malawisk bonde til Hønefoss for å dele klimaløsninger

Skrevet av
 Indila Theu Indila Theu

Lørdag 17. november kommer Indila Theu, småbonde fra Malawi til Hønefoss. Hun skal fortelle norske bønder om hvordan hun har klart å tilpasse seg til et klima i endring.

I en ny rapport, skrevet av Ruralis på oppdrag fra Utviklingsfondet, fastslås det at klimaendringene vil medføre redusert matproduksjon i verden. Rapporten ser spesielt på norske og malawiske forhold.

I Norge har vi nettopp lagt bak oss den tørreste sommeren på over 70 år. I Malawi har bøndene de siste årene måttet forholde seg til tørke og flom om hverandre.

Indila er 36 år gammel og mor til tre barn. Hun og mannen driver en liten gård sammen, og de har til tross for klimaendringene klart å dyrke tre ganger så mye som de gjorde før. Med bærekraftige metoder og opplæring i klimasmart landbruk ser framtiden lysere ut, og hun drømmer om at barna skal få god utdanning og flere muligheter i livet.

Hun er modellbonde, noe som betyr at hun har fått opplæring i bærekraftige landbruksteknikker og formidling, og nå jobber for å spre sin kunnskap til andre bønder i området.

Indila skal holde et foredrag for Norges Bondelag sitt fylkesmøte på Klækken Hotell, lørdag 17. november.

Anledningen er at Norges Bondelag holder ledermøte for Bondelagene i Akershus, Buskerud og Østfold. Klimasmart landbruk er på agendaen også for det norske landbruket framover, og Norge Bondelag skal i gang med et større prosjekt om klimasmart landbruk fra 2019.