mandag, 12 november 2018 07:33

Lærer i Salten dømt etter vold mot åtteåring

Skrevet av ntb
Lærer i Salten dømt etter vold mot åtteåring Foto: Berit Roald / SCANPIX

En mannlig lærer ved en skole i Nordland er i Salten tingrett dømt til 15 dagers betinget fengsel for vold mot en åtte år gammel elev ved skolen der han jobbet.

Tiltalen mot mannen gikk ut på at han også skal ha utøvd vold mot totalt fire elever, men han ble kun dømt for å ha vært voldelig mot en av elevene. Ifølge dommen skal han ha tatt tak i eleven og ristet ham hardt i forbindelse med en juleavslutning på skolen, skriver Bodø Nu.

Episoden skal ha skjedd i 2016.

– Volden må sies å ligge helt i det nedre sjikt av hva som skal anses for å være straffbar vold. I skjerpende retning pekes på tiltaltes funksjon som lærer og guttens lave alder, heter det i dommen.

Læreren ble frifunnet for kravet om oppreisning. Retten viser til at det er «tale om en meget beskjeden voldsutøvelse som i en viss grad hadde karakter av tilrettevisning.»