fredag, 12 oktober 2018 11:03

Huhtamakis eiendom på Viul er solgt

Skrevet av
Viul Datasentral Viul Datasentral Dronefoto: Nitar AS / Frank Tverran

Men fortsatt er det umulig å se hvem som er de faktiske eierne. Eiendommen er solgt langt under takst.

Firmaet Quasar Assets Norway AS står nå som den formelle eier av eiendommen de har kjøpt av Huhtamaki på Viul. Eiendommen ble skjøtet over i går (11.10.2018).

Tidligere i år bekreftet John Kristian Osestad til oss at eiendommen var kjøpt av et annet firma, Quasar Services Norway AS (Foretaksnummer 989033107) Her har det åpenbart skjedd endringer.

Billigsalg

Til tross for at eiendommen har en takstverdi på over 20 millioner, har Quasar Assets Norway AS fått eiendommen for 8.466.000,-

Eies av noen som eies av...

Quasar Assets Norway AS (org nr 919033436) er registrert 22.5.2017 med en aksjekapital på kr 30.000. Aksjene er 100% eid av selskapet Dronning Eufemia AS. Foretaket har adresse c/o Deloitte Advokatfirma i Dronning Eufemias gate 14 i Oslo. Og dette foretaktet eies igjen 100% av Deloitte Advokatfirma AS.

Ingen tror vel for alvor at dette advokatfirmaet selv driver med datasentraler. Det er derfor grunn til å tro at Deloitte Advokatfirma AS bare har ordnet det forretningsmessige for sin klient og etter hvert vil endre eierskapet i Quasar Assets Norway AS til de faktiske eierne.

Ekstra sikkerhet

Som en sikkerhet for at Deloitte Advokatfirma AS ikke kan gjøre hva de vil med eiendommen før de endelige formalitetene er på plass, har selskapet null råderett over eiendommen. Rettighetshaver til eiendommen er nemlig advokat Anders Gerhard Utne, partner i advokatfirmaet Ræder.