A+ A A-

Barnas Jurist i Hønefoss

Barnas Jurist i Hønefoss Foto: Barnas Jurist

Barnas Jurist er et prosjekt under Gatejuristen som gir gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25 år. Målet er å bidra til at flere barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt.

Alle ansatte og frivillige medarbeidere er skolert i kommunikasjon med barn og unge og de har god kompetanse på relevante rettsområder.

Et viktig fokus for Barnas Jurist er å nå ut til sårbare barn og unge der de befinner seg.

Derfor sender organisasjonen sine saksbehandlere ut på oppsøkende arbeid hos sine samarbeidspartnere.

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Ringerike, ble i dag en slik samarbeidspartner og samarbeidsavtalen ble signert av partene.

Barnas Jurist er en avdeling under Gatejuristen - begge under stiftelsen Kirkens Bymisjon.

  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20