RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 13.10.2019

Stilling ledig

:

Uheldig for Treklyngen: Regjeringen fjerner grønt avgiftsfritak

Treklyngen må greie seg uten drahjelp fra regjeringen Foto: Frank Tverran Treklyngen må greie seg uten drahjelp fra regjeringen

Som en del av budsjettavtalen for 2015 var det enighet mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre om å avvikle vegbruksavgiften på biodiesel. Avgiftsfritaket skulle tre i kraft 1. juli, men regjeringen foreslår i sitt fremlegg til revidert budsjett å ikke følge opp Stortingets vedtak.

-          Biodrivstoffpolitikken har utviklet seg til et uverdig pingpongspill der klimaet og muligheten for å etablere nye grønne arbeidsplasser i Norge blir skadelidende, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

-          Skal vi lykkes med å få ned klimagassutslippene og etablere nye grønne arbeidsplasser trenger vi politikere som spiller på lag med miljøet og som sikrer gode og forutsigbare rammevilkår. Det er useriøst når regjeringen foreslår å reversere et skattefritak som skal fremme et grønt skifte allerede før det har trådt i kraft, sier Lahnstein.