torsdag, 26 juli 2018 08:49

Tysk datafirma til Viul?

Skrevet av
Tysk datafirma til Viul? Foto: Frank Tverran

For noen år siden la emballasjefabrikken Huhtamaki på Viul ned driften i de tidligere lokalene til Viul Tresliperi. Etter det har lokalene stått tomme.

Etter det RingeriksAvisa har grunn til å tro, skal et tysk datafirma være i ferd med å kjøpe eiendommen for 8,2 millioner, noe som i så fall må være langt under eiendommens faktiske verdi. Lokalene skal visstnok benyttes til lagring av data.

-Ingen kommentarer

Vi har kontaktet Huhtamakis kontor i Hønefoss som ikke ønsker å svare på om de er i ferd med å selge eiendommen.

Rettighetsoverdragelse

Den 4.7.2018 er det registrert pant i eiendommen på kr 850.000 til fordel for Anders Gerhard Utne. Samtidig er det tinglyst at eiendommen ikke kan disponeres over uten samtykke fra ham.

Advokat Anders Utne er partner i advokatfirmaet Ræder med spisskompetanse på omsetning av næringseiendom. Vi har ikke lykkes i å få kontakt med Utne, som for tiden har ferie.

 

Sist redigert torsdag, 26 juli 2018 12:18