banner web

A+ A A-

Nå rives Ullerål skole

Nå rives Ullerål skole Foto: Frank Tverran

Den rakk så vidt å fylle 60 før den, selv med omfattende moderniseringer - måtte rives. Så hva med skolestart om en måneds tid?

ulleral skole rives
Bare nybygget i midten blir stående (Foto: Frank Tverran)

ulleral brakkerigg
Her blir det skole i 2 år. Bak Ringerikshallen. (Foto: Frank Tverran)

De to kommende skoleårene må de elevene som skulle ha gått på Ullerål skole, benytte provisoriske brakkerigger bak Ringerikshallen. Men de har mye å glede seg til.

ulleraal skole ullr

Nye Ullerål skole vil være ferdig til skolestart høsten 2020. Vinnerkonseptet Ullr er tegnet av Arkitekt L2 Arkitekter og byggherren er lokal, Betonmast Hære Ringerike AS.

Fra L2 Arkitekters hjemmeside har vi hentet disse opplysningene om den nye skolen:

Skolebygget er utformet som en åpen U-form med samlingsarena i midten, fellesfunksjoner mot nord, administrasjon i eksisterende bygg mot nordøst, flerbrukshall mot nordvest og to elevfløyer mot syd. Formen er kompakt samtidig som den gir godt med daglys, og den definerer et solrikt og lunt utvendig fellesrom. U-formen kan også knyttes til det norrøne gudenavnet Ullr som er opphavet til skolens navn.

Alle byggets funksjoner og hovedganglinjer ligger mot sentral samlingsarena over to plan som derved blir skolens naturlige møteplass. Amfi, black-box, bibliotek, kantine og resepsjon er integrert i dette sentralrommet. Trinnarealene er lagt i to fløyer mot syd. Avdeling 1-2 og avdeling 3-4 ligger over hverandre i vestre fløy med nærhet til det mest skjermete utearealet. Avdeling 5-7 er fordelt over to plan i østre fløy og er mer knyttet til felles utearealer. Undervisningsrommene er i hovedsak orientert mot øst og vest. Alle trinnarealer har direkte atkomst til skolens innvendige fellesrom «skolens hjerte» uten å måtte passere hverandre i løpet av skoledagen. Det er to tydelige elevinnganger med egne trapper mot syd med godt overdekkede soner for opphold, lek og læring.

Alle hovedfasader har kortreist trekledning av malmfuru behandlet med jernvitriol som får en naturlig koksgrå patina. Spiler i varierende avstand gir fasadene en lett karakter med variert skyggespill. Trekledningen harmonerer med tilstøtende skogområde og småhusbebyggelse.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20