A+ A A-

Oslobussen "redder" det lokale busstilbudet

Oslobussen "redder" det lokale busstilbudet Foto: Mikkel Moxness

Brakar har tallene klare for første halvår. For Ringerike er det en liten økning på 2,4% i antall reiser. Men Oslo-bussen står for over halvparten.

Og linje 200 Hønefoss - Oslo hadde en økning alene på 3,5%. Det er hele 21 forskjellige bussruter med utgangspunkt i Hønefoss i tillegg til 2 bussruter til Oslo (Ekspressbuss og ordinær rute).

Brakar har hatt en mye større vekst i første halvår i Drammen og Kongsberg. Sammenliknet med fjoråret har disse områdene en vekst på ca 250.000 reiser, som er helt formidabelt. Kongsberg og Numedal hadde alene en vekst på 8%.

Hvorfor er det så liten vekst/ totaltrafikk på Ringerike?

- I dag reiser flere kollektivt enn på lenge i Ringerike og Hole. Før Brakar tok over ansvaret for busstilbudet i dette området sommer 2015, var det nedgang i reisetall nesten hver eneste måned i flere år. Fra 2012 til 2016 sank antall reiser fra 905.493 til 720.761. Det er nedgang på hele 20 prosent - på bare fire år. Bussen mistet i snitt over 3.800 kunder hver måned! Det er en dramatisk og kritisk nedgang, sier Brakar som presiserer at de har snudd utviklingen, og håper på å få ytterligere økning i området framover!

  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20