banner web

A+ A A-

Det blir grønt igjen i Fossveien

Det blir grønt igjen i Fossveien Foto: Frank Tverran

Nå kommer trærne på plass. Det er lindetre som plantes langs Fossveien og Arnemannsveien.

Lind er mye brukt som et prydtre igjennom hele Europa, særlig plantet for å danne alléer i det 17. og 18. århundre. Et kjent eksempel er Unter den Linden i Berlin.

Lind er også meget godt egnet til treskjæring, om en ønsker tre som er lett å skjære i, og ikke setter krav til slitestyrke.

Lindetreets viktigste ressurs i tidligere tider var basten. Lindebast var et velegnet materiale til å lage bastetau. Lindestammer fra små trær ble hugget, lagt i bløt i vann en tid; og deretter kunne bark, tre og bast skilles fra hverandre. Basten ble deretter tvunnet til tau. En fordel med lindetre er at det trekker lite vann, slik at man ikke trenger å tjærebre tau av lind.

På polsk og tsjekkisk heter lind lipa, og i Polen heter juli måned Lipiec (= lindetresmåneden). Lindetrærne var for polakkene Guds tjenere. Biene svermet rundt dem, og slik sørget trærne for honning til mjøden, og bivoks til lysene under gudstjenestene. Lind er tsjekkernes nasjonaltre og er å finne i våpenskjoldet til landets president. I Russland fremstilte man tidligere en drikk kalt lipez av honning fra lindetreet.

Lind lar seg beskjære ganske sterkt og har derfor vært mye brukt som prydtre. Den tåler også godt luftforurensning og kan derfor brukes som allé- og veirabatt-tre langs trafikkerte veier.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20