A+ A A-

Norges Vels Gründerpris til Hønefossfirma

Gründerprisvinner Svein Bjerke sammen med Øyvind Ørbeck Sørheim i Norges Vel Foto: Norges Vel Gründerprisvinner Svein Bjerke sammen med Øyvind Ørbeck Sørheim i Norges Vel

Det var en svært overrasket prisvinner som mottok Gründerprisen på et frokostmøte arrangert av Pan Innovasjon på Universitetet i Sørøst-Norge den 8. juni. - Årets vinner viser vei, sa Øyvind Ørbeck Sørheim, administrerende direktør i Det Kongelige Selskap for Norges Vel ved overrekkelsen.

Det var en svært glad prisvinner som tidligere hadde holdt et innlegg om bedriften sin, som plutselig måtte opp igjen fra salen for å motta prisen. - Igjen vil jeg takke alle støttespillerne mine for det gode samarbeidet. Dette var en stor overraskelse, sa Bjerke.

Bærekraftig vedfyring

Norges Vel bidrar til bærekraftig næringsutvikling i lokalsamfunn gjennom bl. a. klimasmarte løsninger, fornybar energi og grønt entreprenørskap. -Gründerprisen og vinneren av den skal selvsagt støtte opp om våre målsettinger, sa Ørbeck Sørheim ved overrekkelsen. - Derfor falt valget lett på Svein Bjerke som vinner av Norges Vels Gründerpris.

At Norge i dag er storimportør av ved og vedbriketter fra andre land er verken bærekraftig eller skaper lokale arbeidsplasser. - Svein Bjerke viser oss hvordan vi kan utnytte våre store fornybare ressurser på en fremtidsrettet og bærekraftig måte, sa Ørbeck Sørheim. -Han har lykkes med å kombinere produkt- og markedsutvikling på en solid og innovativ måte og at han i tillegg har et tett samarbeid med NAV om å hjelpe mennesker som har stått utenfor arbeidslivet inn i jobb, gjorde valget vårt enkelt, avsluttet han.

Norsk ved i Norge og Skandinavia

Det var i 2015 at Svein Bjerke og medgründer Ole Mælingen ble med på et innovasjonsprogram gjennom Innovasjonsløft Ringerike. Med en visjon om at
vedfyring i skandinaviske hjem skal komme fra Norge, støtte lokal industri, skape arbeidsplasser, og at det hele skal skje på en mye mer miljøvennlig og bærekraftig måte enn tidligere, tok det ikke lang tid før Bjerke gikk fra idé til bedriften VARMA som i dag er i stadig vekst.
- I dag er vi Norges største produsent av fyringsprodukter med 15 ansatte og kjører vedbriketter også til Danmark, fortalte Bjerke i sitt innlegg på frokostmøtet. Han takket også lokale investorer som gjør det mulig for VARMA å være under stadig utvikling.

Norges Vel/Norges Vels Gründerpris
Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en ideell og uavhengig organisasjon med over 200 år bak seg som samfunnsbygger og nyskaper. Siden starten har Norges Vel vært med på å bygge landet på ulike arenaer gjennom prosjekter relatert til utdanning og samfunns- og næringsutvikling.
Norges Vel arbeider i dag med rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar organisasjonen til verdiskaping i lokalsamfunn både i Norge og internasjonalt.
Norges Vel har en lang tradisjon for å hedre personer som gjør en innsats for samfunnets beste. Den mest kjente medaljen er Medaljen for lang og tro tjeneste.
Norges Vels Gründerpris ble etablert i 1893 for å oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Prisen, i form av en sølvmedalje, tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift - i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.

  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20