A+ A A-

Større krav til entreprenører

Vedlikehold av veinettet i vår region, veier som hører inn under Statens Vegvesen Region Sør, er ute på anbud. Og nå skjerpes kravene til miljøet. Entreprenørene er ikke helt fornøyd med de nye kravene og Statens Vegvesen oppfattes som unødvendig strenge og byråkratiske.

Det er spesielt kravene til utstyr som brukes til snømåking bransjen reagerer på. Der hvor det i dag benyttes traktor, stilles det nå krav om at det skal brukes lastebil. Og utslippskravene på lastebilene er satt til Euro 6. Dette betyr at entreprenørene ikke lenger kan benytte lastebiler fra 2014-15 som "bare" har Euro 5.

Blir det mindre forurensning?
Det er vel ingen som er så naive å tro at disse relativt nye lastebilene blir parkert? De blir selvfølgelig solgt og/eller satt i drift andre steder, og hva er da miljøgevinsten?
Vi stiller spørsmålet til seksjonssjef Tore Jan Hansen i Statens Vegvesen region sør.

- Vi har tatt en avgjørelse om å være i forkant i denne utviklingen. Problemet med nyere biler vil være et overgangsproblem og vi føler at vi har bidratt til at utviklingen går i riktig retning, sier Hansen.

Ulik praksis
Statens Vegvesen på Vestlandet og i Nord-Norge godtar fortsatt Euro 5. En stor entreprenør vil derfor kunne gi bedre tilbud på jobber utenfor Region Sør. En entreprenør vi har snakket med, hevder at anbudet på den vedlikeholdskontrakten som nå er ute i Ringerike, blir mange millioner kroner dyrere på grunn av unødvendig strenge krav.

- Når vi følger opp nye miljøkrav, vil det alltid følge med en kostnad. Og i noen tilfeller blir prosjektene dyrere, innrømmer Hansen.

Traktor mer effektivt
Det er gitt unntakt for at traktor kan brukes på en rekke veier, bl.a. i vestre Ådal, Skotselv og Sigdal. Men bransjen selv mener at det ikke er negative påvirkninger på kvalitet ved bruk av en andel traktorer, plogen er den samme og de har samme vekt og ståltyper, traktorer klarer å opprettholde nødvendig hastighet, og i tillegg har traktorer en bedre smidighet slik at man oppnår bedre rydding i skarpe svinger, kryss mm.

Hvorfor kan det ikke brukes mer traktor?

- Etter ønske fra bransjen har vi åpnet for traktorbruk flere steder. Dette er av praktiske årsaker. Vi må også skille mellom snøbrøyting og snørydding. Traktoren har også en helt annen type forbrenning og bruker i dag tre ganger så mye drivstoff som en lastebil, sier Hansen.

En entreprenør RingeriksAvisa har snakket med, sier det må inn minimum 35 nye lastebiler med Euroklasse 6. Bransjen er svært usikre på om det er så mange lastebiler å oppdrive på Ringerike selv om fristen nå er utvidet.

- I kombinasjon med Euro 6 krav er vi svært bekymret for om det er praktisk gjennomførbart å klare å etablere en vinterplan ihht kontraktens krav. Det har vist seg over lengre tid å være utfordrende nok å få bemannet alle rodene selv med tillatelse til traktor, sier entreprenøren til RingeriksAvisa.

- Vi har et ansvar for samfunnssikkerhet i Statens Vegvesen. En nyest mulig maskinpark gir oss langt på vei den sikkerheten vi ønsker.
Takket være den revolusjonerende  Euro VI-motorteknologien er utslipp av nitrogenoksider, NOX og avgasspartikler (PM) redusert med over 90 prosent i forhold til tidligere generasjoner tunge kjøretøy, avslutter Tore Jan Hansen.

  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20