A+ A A-

Norge kan bli en ledende datasenternasjon

– Men vi trenger internasjonal markedsføring for å tiltrekke oss flere store datasentre, sier Abelias Kjetil Thorvik Brun.

Abelia er godt fornøyd med regjeringens datasenterstrategi som ble lansert hos datasenteret Green Mountain på Rennesøy utenfor Stavanger i går.

Med økt digitalisering kommer et massivt behov for store datasentre hvor både private og offentlige aktører kan lagre sine data. Global etterspørsel etter datasenterkapasitet er forventet å øke med over 40 prosent hvert år, og en kartlegging i 2015 antydet at det i perioden frem til 2020 ville bli etablert opptil 200 nye store datasentre i Europa.

Det er bakteppet for at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) presenterte regjeringens nye datasenterstrategi.

– Regjeringens arbeid for datasentre gjør at vi kan forvente en betydelig vekst i denne næringen og nye arbeidsplasser. El-avgiften for datasentre ble redusert i 2016, og i fjor ble de borgerlige partiene enige om å fjerne maskinskatten. Etter dette har vi merket mye positiv oppmerksomhet i markedet. Regjeringen fortjener skryt for at de har lyttet til forslagene fra Abelia og resten av IT-næringen, sier fagsjef for digitale næringer i Abelia, Kjetil Thorvik Brun.

Han legger imidlertid vekt på at det ikke er noen automatikk i at datasenternæringen vil blomstre av seg selv.

– Jobben er ennå ikke ferdig. Nå er det viktig med en koordinert internasjonal markedsføring av Norge som datasenternasjon for å tiltrekke oss nye sentre og kunnskapsarbeidsplasser. Norge har alle forutsetninger for å bli verdens grønne hukommelse, og nå må myndighetene og næringslivet samarbeide for å vise hvor attraktivt Norge er, sier Brun.

Norge har tre klare fortrinn for å bli en ledende datasenternasjon: Konkurransedyktige strømpriser, politisk stabilitet og sikkerhet, og god tilgang på høyteknologisk kompetanse.

Kjetil Thorvik Brun forteller at uforutsigbare skatter kan stikke kjepper i hjulene for satsingen, selv etter at maskinskatten nå skal fases ut.

– Vi er bekymret for Miljøpartiet De Grønnes forslag om å utrede egne skatteregler for IT-giganter som Google, Apple, Amazon og Facebook. Det kan ødelegge for regjeringens grønne datasenterstrategi og norsk IT-næring. En slik særskatt kan medføre at IT-gigantene prioriterer andre land for sine satsinger. Mange lovende norske IT-selskaper er avhengig av de store gigantenes investeringer i digital innovasjon. For hver dollar IT-gigantene tjener, sitter det norske økosystemet igjen med mange flere.

– De siste årene har regjeringen gjort Norge til et stadig mer attraktivt land for datasenternæringen gjennom lavere el-avgift, utfasing av maskinskatten og investering i fiberkabler mot utlandet. Hvis vi innfører urettferdige og uforutsigbare skatter, vil mye av dette arbeidet være forgjeves, sier Brun.

  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20