Oppdatert 18.12.2018
A+ A A-

Store forskjeller på barnehagene

Den private barnehagen Hov barnehage, scorer bedre enn kommunens gjennomsnitt Foto: Frank Tverran Den private barnehagen Hov barnehage, scorer bedre enn kommunens gjennomsnitt

Den 1. mars er det søknadsfrist for barnehageplass de fleste steder i landet. Med en nidobling av barn under tre år har mange barnehager en utfordring i forhold til bemanning, lokaler og pedagogisk plattform. Det er store kvalitetsforskjeller på barnehager, og det er viktig å være klar over at den nærmeste er ikke alltid er den beste.

Mange foreldre tenker ifølge den private barnehageaktøren Espira, at en barnehage er en barnehage, og velger derfor gjerne den som ligger nærmest der de bor.

– Det er langt ifra alltid det beste alternativet. Det kan være betydelige forskjeller på alt fra matkvalitet og uteområder til lokaler og barnehagens pedagogiske plattform, sier Jens Schei Hansen fra kunnskapsbarnehagen Espira.

Stort behov for informasjon

Han forteller at en rekke foreldre i disse dager ringer til flere barnehager for å få tips og råd før de velger barnehage. – Det virker som om mange har fått med seg at det er forskjeller, og flere engasjerer seg aktivt for å finne det beste barnehagetilbudet. Det er en veldig positiv trend, sier Schei Hansen.


Foreldre mest fornøyde med private barnehager

Den ferske foreldreundersøkelsen, hvor mer enn 106 000 foreldre har blitt spurt om hva de synes om sitt barnehagetilbud, viser at vi gjennomgående er fornøyde, men at de som benytter private barnehager er mer fornøyde med barnehagens lokaler og med mattilbudet.

barnehagefakta.no kan du søke opp detaljer om alle de 31 barnehagene i Ringerike kommune. Her kan du lese deg frem til hvor fornøyde andre foreldre er med barnehagen på punkter som mat, lokaler, uteområder og så videre. Her kan du også finne ut hvor mange pedagoger det er i de ulike barnehagene. Minimum en tredjedel av de ansatte bør ha pedagogbakgrunn. I Hov barnehage lå de godt over minstekravet med hele 50% barnehagelærere.


Gode råd til nye barnehageforeldre

  • Fortell om barnet ditt. Gi barnehagen sjansen til å bli godt kjent.
  • Bli kjent med personalet. En god og åpen dialog gjør alt mye lettere.
  • Still spørsmål. Barnehagens kompetente personale kan svare på det meste.
  • Snakk om barnehagen i positive ordelag hjemme. Vis interesse for barnets dag.
  • Bli kjent med andre barn og foreldre. Dere deler mye og har felles interesser.
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20