videofilm nitar

Oppdatert 16.12.2018
A+ A A-

Kulturhistorie i historielaget

  • Skrevet av Historielaget
  • Publisert i Nyheter

Holoa er ei setergrend som ligger mellom Tverrsjøen og Katnosa i Nordmarka. Hos Ringerike historielag kan du få vite mer om dette stedet.

I perioden 1884-1966 var ei av setrene brukt som feriested. Hit kom bedrestilte mennesker fra Kristiania for å dyrke friluftsliv og selskapelighet. Man jakta, fiska, drakk og levde et liv utenom det vanlige seterlivet her langt inne på skauen.

Åsa Bjertnæs har fått tilgang til seks dagbøker fra Holoa med detaljerte opplysninger om personer og hendelser fra 1874 til 1913.

Det var få veier i Nordmarka på denne tida, og dagbøkene nevner ofte at lokale fastboende var sendt til fots til «bygda» for å hente forsyninger. Bygda var Jevnaker, 10 km unna.
Flere av gjestene på Holoa var kjente, offentlige personer, både i samtida og i ettertida, f.eks.dikterne Hans Jæger og Hans E.Kinck. Gjestene hadde atskillig å meddele over bordet på kveldene, noe dagbøkene reflekterer.

Ringerike historielag ønsker velkommen til Åsa Bjertnæs. Åsa vil fortelle mer om dagbøkene og det spesielle livet på Holoa tirsdag 20.februar 2018, kl.19.00, i Svenskestua, Ringerikes Museum.
Det blir også kaffe og julekake. Velkommen til alle!

Det blir anledning til å kjøpe boka til Åsa: Livet på Holoaseter i Nordmarka : dagbøkene 1874-1913.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20