×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 500
mandag, 04 desember 2017 12:35

Skipark på Sundvolden hotell

Skrevet av
Innbydende skiløyper ved Sundvolden hotel Innbydende skiløyper ved Sundvolden hotel Foto: Rasmus Lindberg

Under fjorårets vintersesong framkom det et ønske fra en gruppe gjester på Sundvolden hotell om muligheten for snøaktiviteter. Tord Moe Laeskogen var ikke sen om å ta gjestenes ønske til følge og iverksatte et større prosjekt nord for hotellet.

Dag og natt pågikk det intensivt arbeid og snart hadde Sundvolden Park tatt form, det som offisielt kommer til å hete Sundvollen kunstsnøanlegg.

Mange behjelpelige hender hadde hjulpet til med å rydde skråningen, sagd ned trærne samt transportert de bort. Laeskogen hadde begynt byggingen av de nye kongresslokalene og hadde store mengder med jord som skulle fraktes bort. Han så nå en mulighete til å dra nytte av jordmassene på en konstruktivt måte. Jordmassene ble fraktet opp i skogen og oppå dette kom det sagflis og til slutt snø. Snøkanonene kjørte nesten i døgndrift en periode, og hundretalls kubikkmeter snø ble fraktet opp med lastebil og traktor. Men så skjedde det at termometeret desverre gikk opp istedenfor ned. Resultatet ble at skiløypene nærmest kunne brukes til elverafting med kajakk istedet.

Nå er det en ny vintersesong i anmarsj og det er blitt gjort en del forbedringen og ombygginger. Det er montert sikkerhetsgjerde langs sporet, en del partier har blitt regulert og man har fått gravd en egen brønn til snøkanonene så man slipper å frakte snø som tidligere.

Laeskogen er svært engasjert i Holeværingen og har åpnet sporet for klubbens ungdommer. Allerede på tirsdag er det meningen at det første treningsrennet skal gå av stabelen. 600 meter med perfekte spor venter på å bli tatt i bruk.

Sjekk også Skisporet.no

su2

su3

su4
Løypetraséen sett ovenfra (Alle foto: Rasmus Lindberg)

Sist redigert mandag, 04 desember 2017 12:51