A+ A A-

Nye ledere i Sør-Øst politidistrikt

"Fjernpolitisjef" Øyvind Aas "Fjernpolitisjef" Øyvind Aas

Politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt har nå fått på plass tre nye ledere på veien mot et nytt politidistrikt.

Det nye politidistriktet vil bestå av funksjonelle driftsenheter og geografiske driftsenheter. Det er ledere for de tre geografiske driftsenhetene som nå er tilsatt. De tre er Dag Størksen, Øystein Holt og Øyvind Aas i henholdsvis Telemark, Vestfold og Buskerud.

Buskerud har fram til nå bestått av to politidistrikter. Nå slås de to gamle distriktene sammen til en geografisk driftsenhet under ledelse av Øyvind Aas som er regionleder i Øst i gamle Søndre Buskerud politidistrikt og politistasjonssjef i Drammen.

– Det at vi nå får på plass tre sentrale roller i den nye organisasjonen er en milepæl i reformen, de får en viktig rolle framover, sier politimester Christine Fossen, som ønsker de nye lederne velkommen.

Hønefosspolitiet vil fortsatt til daglig ledes av en person som er geografisk plassert i Hønefoss.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20