mandag, 20 juli 2015 11:16

Norges dyreste støyskjermer?

Skrevet av
Noen av de 19 støyskjermene er markert Noen av de 19 støyskjermene er markert Dronefoto: Nitar/ Frank Tverran

Har politikerne i Ringerike kommunestyre enstemmig vedtatt å sette opp det som trolig er Norges dyreste støyskjermer? Glassvegger til ca 300.000 pr uteplass er betalt av Ringerike kommune og utbyggere i Schjongslunden. På grunn av tidsnød og laber interesse, fikk kommunen kun ett tilbud på jobben.

Støyskjermingen skulle bare bli utført i Tyristrandgata. Dette er gata som går fra Schjongslundens gamle hovedport og opp til Kongens gate ved Haugligården. I tillegg tok man med eiendommer lenger opp i skråningen som har adresse Schjongs gate. Til sammen 19 eiendommer ble omfattet av kommunens tilbud om gratis innglassing av uteplass.

Ringeriksgata, som totalt sett har mye mer trafikk enn Tyristrandgata, får ingen støyskjerming.

Nødvendig?
Når man bor i en by, må det påregnes støy fra trafikk. I et saksframlegg fra Rådmennen (Arkivsak 14/179-1) er teksten noe merkelig:

"Kommunestyret har fattet vedtak om å anta tilbudet om støyskjerming og rådmannen har satt i gang prosessen med å få avtalene på plass. Det forventes derfor at disse arbeidene vil kunne gjennomføres snarlig.
Ut i fra støyanalyser utført i forbindelse med regulering av Schjongslunden ser det ut til at mertrafikken flerbrukshallen generer ikke medfører vesentlig økning av støy i seg selv og rådmannen anser at ulempen som påføres berørte beboere ved at hallen tas i bruk derfor må anses å være akseptabel i en overgangsperiode dersom arbeidene ikke kan ferdigstilles før hallen kan tas i bruk." (Markert av red)

6 millioner

Rådmannen ønsket ny anbudsrunde, men Arnfinn Holten (Krf) ønsket vedtak i saken og dette ble enstemmig vedtatt. Med seg på det alternative forslaget hadde han Ap,H og V.

1. Foreliggende tilbud av 18.08.14 fra E. Brørby & Sønn på opparbeidelse av støyskjerming av Tyristrandgata m.fl. antas. Finansiering av tilleggsbevilgning på budsjettet for tiltaket kr. 3.750.000,- inkl. mva. dekkes av ubundne fond. Total budsjettsum for anleggsarbeid, prosjektering med videre kr. 6.000.000,- inkl. mva..

2. Totale kostnader for støyskjerming av boliger langs Tyristrandgata m.fl. i henhold til rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan forskutteres av Ringerike kommune.
Totalkostnaden fordeles mellom utbyggere i Schjongslunden og Ringerike kommune med ½ hver.

Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.

Andre saker å lese

Dette bestiller hønefossingene hjem

23-07-2024 Nyheter Pressemelding - avatar Pressemelding

Dette bestiller hønefossingene hjem

Wolt lanserte leveringstjenesten sin i Hønefoss i mai i år, og etter to måneders drift i byen er hønefossingenes favorittmat ganske tydelig. Selv om tilbudet er variert, er det allikevel...

Les mer i RingeriksAvisa

TirsdagsQuiz

23-07-2024 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Her er dagens quiz. Svarene er nederst på siden.

Les mer i RingeriksAvisa

MandagsQuiz

22-07-2024 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Her er dagens quiz. Svarene finner du nederst på siden.

Les mer i RingeriksAvisa