Oppdatert 22.06.2018

Her kan du stemme i Ringerike

Valglokalet ved Ullerål Foto: Frank Tverran Valglokalet ved Ullerål

På valgdagen må du stemme i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2017. På valgkortet ditt vil det stå adresse og åpningstid for valglokalet i den valgkretsen du tilhører.

Du kan stemme i hvilket som helst stemmelokale i kommunen.

Valglokalenes åpningstid er  på mandag 11. september fra kl. 09.00 til 21.00. 

 

Du kan stemme på følgende steder:

Stemmekrets:

Stemmested:

Åpningstid:

Sokna

Sokna skole

Mandag 11. september kl. 09.00-21.00

Veien

Veien skole

Søndag 10. september kl. 13.00 - 19.00

Mandag 11. september kl. 09.00-21.00

Ullerål

Ullerål skole

Søndag 10. september kl. 13.00 - 19.00

Mandag 11. september kl. 09.00-21.00

Hønefoss syd

Eikli skole Mandag 11. september kl. 09.00-21.00

Vang

Vang skole Mandag 11. september kl. 09.00-21.00

Kirkekretsen

Kirkeskolen

Mandag 11. september kl. 09.00-21.00

Tyristrand

Tyristua (kulturhuset)

Mandag 11. september kl. 09.00-21.00

Hallingby

Hallingby skole

Mandag 11. september kl. 09.00-21.00

Nes

Nes sykehjem

Mandag 11. september kl. 09.00-21.00

Kilde: Ringerike kommunes hjemmesider

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20