Oppdatert 22.06.2018

Kvinne tilkjent millionerstatning – kommunen anker

  • Skrevet av NTB
  • Publisert i Nyheter
Kvinne tilkjent millionerstatning – kommunen anker Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nedre Eiker kommune anker dommen der kommunen ble dømt til å betale erstatning til en kvinne fordi en erstatningssum hun fikk som barn, ble utbetalt til faren.

Kommunen mener den ikke har gjort noen feil og ønsker heller en ny runde i retten enn å betale erstatning til kvinnen, skriver Drammens Tidende.

Kvinnen i midten av 30-årene fikk om lag en million kroner i erstatning etter at hun mistet moren sin i en trafikkulykke i 1988. Selv lå den da åtte år gamle jenta flere måneder på sykehus. Overformynderiet i kommunen skulle ta vare på pengene fram til hun ble myndig, men to dager før 18-årsdagen ble pengene utbetalt til jentas far.

Jenta fikk ikke vite om erstatningen før hun som voksen skulle søke om delvis uførepensjon.

I retten i sommer fikk jenta fullt medhold, og Nedre Eiker tingrett mente overformynderiet hadde opptrådt uaktsomt. Kommunen ble dømt til å betale erstatning, en sum som inkludert renter og sakskostnader var oppe i over 2 millioner kroner. Under rettssaken erkjente faren at han hadde tilgang til kontoen pengene ble overført til.

– Kommunen/overformynderiet har et selvstendig ansvar for å ivareta sikker forvaltning av umyndiges midler, og tingretten har vurdert at de ikke har gjort dette på tilstrekkelig god måte. Dersom det er andre som også har et ansvar for at pengene ble feilaktig utbetalt, må kommunen vurdere om det er grunnlag for å kreve regress, i stedet for å trekke henne gjennom en ny rettsrunde, sier kvinnens advokat, Lohne Boehlke.

Sist redigerttorsdag, 07 september 2017 15:24
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20