onsdag, 16 august 2017 15:31

Gruvedrift på Follum

Skrevet av

Foretaket Crypto One AS er registrert med forretningsadresse Eggemoen Flyplass, men skal stå for digital gruvedrift på Follum.

Dette er et helt nytt foretak, registrert så sent som 5. juli i år. Aksjekapitalen er på minimale 30.000 og alle roller i foretaket innehas av setesdølen John Kristian Osestad, som er både styreleder og daglig leder.

Det tyske selskapet Cloud & Heat fikk en flying start på sin virksomhet da de i 2012 utviklet og fikk patent på et system for gjenvinning av overskuddsvarme fra stordatamaskiner. Senere har foretaket økt stort på utleie av datamaskiner, og allerede for et par år siden la de planer om å utvide virksomheten til skandinavia i slutten av 2016.

Til Ringerikes Blad ville ikke Osestad fortelle hvem han faktisk jobber for. Selv har han, med sine 30.000 i aksjekapital så vidt nok til ei ukelønn. Derfor vil selskapet hans, Crypto One AS, ikke være en investor. Og det tyske selskapet kjører selvfølgelig ikke tonnevis av datautstyr til Follum uten solide økonomiske avtaler.

Det eneste som ble sagt, var at det skulle drives "mining" eller gruvedrift etter digital valuta.

Litt om digital mining

Den totale Bitcoin-økonomien ble 18. november 2012 verdsatt til 122 252 993 USD (95 780 478 EUR). 16. mars 2016 var verdien økt til 6,3 milliarder USD (5,7 milliarder EUR).

Til forskjell fra de fleste andre valutaer avhenger ikke Bitcoin av noen sentral utsteder. Bitcoin bruker en distribuert database spredt ut over noder i et peer-to-peer-nettverk til å loggføre transaksjoner, og bruker kryptografi for å tilby grunnleggende sikkerhetsfunksjoner, som å forsikre at bitcoins bare kan brukes av personen som eier dem, og aldri mer enn én gang.

Bitcoins design tillater anonymt eierskap og anonyme overføringer av verdier. Bitcoins kan lagres på en personlig datamaskin i form av en wallet-fil, eller hos en tredjeparts wallet-tjeneste. I begge tilfeller kan bitcoins sendes over internett til hvem som helst med en Bitcoin-adresse. Bitcoins peer-to-peer-topologi og fravær av sentralstyring gjør det umulig for noen autoritet, statlige eller andre, å manipulere verdien av valutaen ved å produsere mer av den og dermed indusere inflasjon.

Alle genererende noder i nettverket konkurrerer om å være den første til å finne en løsning til det kryptografiske problemet i deres kandidatblokk, et problem som krever gjentatte prøv-og-feil-forsøk. Når en node finner løsningen, kunngjøres det til resten av nettverket og noden krever et nytt parti bitcoins utbetalt for arbeidet den har gjort. Resten av nodene validerer blokken og legger den til kjeden.

For å si det enkelt

Straks du knekker en kode, får du penger. Men dette er ikke noe for hjemmedatamaskiner. Her kreves det store ressurser.

I dag er kursen på 1 bitcoin ca 33.000 norske kroner.

Hvitevasking

Bitcoin har tidvis blitt karakterisert som et pyramidespill fordi verdien ikke styres av annet enn brukernes tillit til valutaen. I tillegg har kryptovalutaen blitt beskyldt for å legge til rette for kriminalitet som hvitvasking, terrorfinansiering og narkotikahandel. Flere land har derfor lagt ned forbud mot kryptovalutaen.EU har også vurdert å forby Bitcoin fordi man mistenker at kryptovalutaen i stor utstrekning brukes til å finansiere terrorhandlinger.

Men i Hønefoss står vi med åpne armer. Selv når løpegutten ikke vil si hvem han jobber for.

Sist redigert onsdag, 30 august 2017 22:01

Media