Oppdatert 18.07.2018

Ni omkom på veiene i juli

Ni omkom på veiene i juli Foto: Colourbox

58 har mistet livet de første syv månedene i 2017. Dette er det laveste antallet registrert omkomne i trafikken, så langt på året, siden 1940-tallet.

Foreløpige tall viser at ni personer omkom på veiene i juli 2017. Syv av de omkomne var menn og to var kvinner.

Av de omkomne var fem bilførere, en mc-fører og tre var syklister.

De foregående fem år har i gjennomsnitt 17 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned.

Av de ni omkomne mistet fire livet i eneulykker, en på usikret jernbaneplanovergang og fire i kollisjoner.

Spesielt i årets ulykkesstatistikk legges det merke til den betydelige reduksjonen i alvorlige trafikkulykker der ungdom i alderen 16-24 rammes. Det er hittil i år registrert syv omkomne i denne aldersgruppen, noe som er en halvering av periodegjennomsnittet (januar-juli) i årene 2010-2016.

Til tross for den positive utviklingen vektlegger Trygg Trafikk at trafikksikkerhetsarbeidet må fortsette med full styrke, hvis man skal klare å fylle nasjonale målsetninger som Stortinget har vedtatt gjennom Nasjonal Transportplan 2018-2029.   

Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker.

Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadet eller omkomme i trafikken.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20