søndag, 14 mai 2017 19:46

Kostbare Denice Hagen

Skrevet av
Oppussingen knakk økonomien Oppussingen knakk økonomien Foto: Frank Tverran

Det konkursrammede treningssenteret "RAW" skulle bli en showcase for hva Denise kunne interiørmessig.

Dette i følge en artikkel i Ringerikes Blad 7.september i 2016. Men oppussingen skulle vise seg å koste kjæresten hennes og ytterligere 6 mennesker jobben.

Det tidligere MOVE Treningssenter AS endret navn til RAW Hønefoss AS den 4.1.2017. Det er verd å merke seg at denne virksomheten har gått med kraftige underskudd hvert eneste år siden oppstarten i 2008.

Haakon Tronrud overtok 100% av aksjene som en del av totalpakken da han overtok eiendomsmassen i Øya-området fra Oddvar Røysi. En årelang historikk med millionunderskudd ble i 2015 redusert til et underskudd på bare 200.000.

Viggo Sundvold var den siste tiden både daglig leder og styreleder i selskapet Raw Hønefoss AS.

Opprinnelig het selskapet Røysi Newco I AS da det ble registrert i februar 2008. Oddvar Røysi var selv styreleder. Senere ble navnet endret til MOVE Treningsssenter AS. I november ble Allan Michael Simonsen registrert som daglig leder. Etter mange år med store underskudd, ble Linda Helen Gjerdingen registrert som ny daglig leder i november 2014.

Etter at daglig leder alene hadde hatt signatur i selskapet, ble dette i desember 2015 endret til at styreleder skulle ha signatur alene. Samtidig flytter selskapets adresse fra Egge gård til Arnemannsveien 5. Ny revisor blir Ernst & Young og ny styreleder ble Haakon Tronrud. Viggo Sundvold ble da daglig leder.

I august 2016 endret selskapet navn til RAW Hønefoss AS og Viggo Sundvold tok også over som styreleder. Det skal da ha vært en endring i eiersitsen uten at dette pr. i dag er registrert på nettsiden proff.no

Sundvold lot deretter kjæresten Denice Hagen sette i gang med å designe nytt interiør for det 2000m2 store treningssenteret. Hun hadde da begynt som daglig leder i foretaket Interior123.Com AS, som i hovesak eies av hennes far Jan Erik Hagen. I eierselskapet Habaneras Holding AS har faren 77% av aksjene mens Denice har resterende 23%. Denice var ny i bransjen og trengte noen gode referanser. Og her kom kjæresten Viggo Sundvold til hjelp.

Etter at RAW Hønefoss AS hadde begjært oppbud, uttalte Viggo Sundvold til Ringerikes Blad blant annet:

- ...Overskridelsene rundt oppussingen av senteret ble en bør selskapet ikke lenger klarte å bære...

- ..Sundvold understreker at treningssenteret hadde nok kunder. De økonomiske problemene skyldtes oppussingen...

 

Sist redigert søndag, 14 mai 2017 20:16