Oppdatert 27.05.2018

Fri bane

Nå kan fotgjengere komme seg helt over veien på Hvervenkastet. Men husk at dette ikke er en fotgjengerovergang og at fotgjengere må vike for bilene.
Foto: Fototeket/Rasmus Lindberg

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent