Oppdatert 26.05.2018

Hvordan blir isen på vann i påskefjellet?

I de nordligste fylkene er det gode isforhold på innsjøer ved inngangen til påska. Men, når vi beveger oss ned langs Helgelandsskysten og sørover har vårløsningen startet og vannene regnes ikke lenger som farbare. For påskefjellet i høyereliggende skogsområder, Langfjella og Jotunheimen er det fortsatt god is før påskeutfarten. Mer detaljer om isforhold i Norge finnes på varsom.no/isvarsel

”Når du skal legge ut på påsketur anbefaler vi å planlegge turen på kartet først” sier Ragnar Ekker som er Isvarsler ved NVE. ”Er du i tvil om isforholdene så legg turen utenom vann og elver om det er mulig. Gjør deg kjent med hvor elver renner inn og ut av innsjøer da dette er steder hvor isen er svekket eller vi har råker som følge av at vannet strømmer under isen.” fortsetter han.

Isoverflaten kan si noe om hvor sterk isen er

Kystnært sør i Nordland og nedover Vestlandet til Sørlandet er det mange steder full vårløsning under 500moh. Også i de høyereliggende skogsområdene opp til 700moh ser vi at isløsingen er begynt.

Normalt skjer vårsmelting ved at snøen smelter bort. Økende vannføring i bekkene gjør at isen smelter på alle steder hvor vann er i bevegelse, slik som innløp, utløp og trange sund. Videre løsner isen langs land samtidig med at øvre islag løses opp. I nedbrytningsfasen blir isen mørkere i fargen og nedre del av isen, stålisen, omdannes til stavis og mister bæreevnen. Når isen blir mørkere i fargen smelter den raskt bort.

En snøfattig vinter på Østlandet gjør at det er lite eller ingen snø på vann helt opp til 900 moh. Derfor med mildt vær og sol som nå, ser vi at isen er i full nedbryting i de laveste skogsområdene under ca500 moh. Her dannes nå stavis som raskt kan få lite eller ingen bæreevne. Vi ser også at solen tærer på vann opp i de høyere skogsområdene, men her er det nattefrost fortsatt og isen er generelt tykkere så isen svekkes ikke i like stor grad.

«Når isen er snøfri slik som på store deler av Østlandet nå, løser vårsolen opp bindingen mellom iskrystallene. Selv tykk is kan bli helt uten bæreevne etter noen dager med sol, særlig dersom nattefrosten uteblir» advarer isvarsler Ragnar Ekker ved NVE. «Der hvor det ligger snø på isen, vil denne beskytte isen for solen, og slik beskytte den mot denne nedbrytningen» fortsetter han.

Ferdselsråd

På varsom.no finner du isvarsler og opplæringsstoff som kan hjelpe deg til å ferdes tryggere på islagte vann. ”På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.” står det i isvarslene.

Iskart som planleggingsverktøy og regObs for å dele informasjon

regObs er en app som vi har utviklet for å samle inn informasjon om snø og isforhold i Norge. I regObs kan alle lett ta et bilde og skrive inn informasjon om forholdene på vann nær seg. Alle kan bruke regObs som kilde til informasjon og observasjoner blir brukt som en del av datagrunnlaget til Isvarslingen.

Iskart.no er en tjeneste som er utviklet sammen med varsom.no og regObs som en del av produktene NVE tilbyr de som ferdes på innsjøer. Kartet viser alle isobservasjoner som er gjort i regObs og varslene kan også leses her. Videre er det avmerket hvor det er spesielt farlige områder på innsjøer som følge av kraftproduksjon. 

”Gjennom regObs ønsker vi å få mer informasjon om isforhold i Norge. Informasjonen kan Isvarslingen bruke til å lage bedre varsler og den kan brukes av andre som skal planlegge tur” sier Ekker.

Sist redigertonsdag, 12 april 2017 13:09
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20