Oppdatert 26.05.2018

Hageavfall skal ikke på elva!

Hageavfall skal ikke på elva! Foto: Frank Tverran

På vårt bilde kan du se en av konsekvensene av at hageavfall kastes på elva. Her har kvister hengt seg fast i rester av den gamle Overmansund bru på Vesterntangen. Men dette er ikke det verste som kan skje.

Tømming av hageavfall og spredning av fremmede plantearter er ikke tillatt langs elvekantene våre. Fremmede plantearter kan spre seg med hageavfall og fortrenge våre hjemlige planter, noe som allerede har skjedd nederst på Holttangen.

Kantvegetasjon er spesielt lovbeskyttet gjennom vannressurslovens § 11:
“Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.” I tillegg er vi gjennom vannforskriften pålagt å sikre en best mulig beskyttelse og bærekraftig bruk av elvene og de andre vannforekomstene.

Straffbart
I den nye Naturmangfoldsloven står det at man kan bli holdt ansvarlig dersom man setter levende eller levedyktige organismer i naturen som ikke naturlig hører hjemme der.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20