RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 22.10.2019

Stilling ledig

:

NUCXIT - Starten på slutten for Svensk kjernekraft

Sist uke annonserte EoN, at de ønsker å fase ut reaktorer i Sverige der de sitter som majoritetseier. Oskarshamn 2, som er ute til en større sikkerhetsoppgradering, har kanskje produsert sin siste kWh.

Sammen med to Oskarshamn reaktorer fra EoN har Vattenfall tidligere annonsert tidlig stengning av reaktorer i Ringhals, og tilsammen er det nå fire reaktorer som kan på relativt kort varsel bli stengt ned for godt.

 

Dette tilsvarer ca. 3000 MW i installert effekt, eller ca. 22 TWh årlig produksjon. Det er et volum som ikke ligger så langt unna de 26,4 TWh som skal bygges gjennom subsidieordningen i elsertifikatmarkedet.

Fyllingsgrad, terminpriser og spotpriser er som vanlig tema i kraftkommentaren.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent