Oppdatert 17.11.2017

Rettssak på vent

Rettssak på vent Foto: Frank Tverran

Partene har avtalt en stans i rettsaken «naboene» vs staten i saken om plassering av et minnested på Sørbråten.

Inntil Statsbygg og KMD er ferdig med sin utredning, hvor de vurderer ny plassering av nasjonalt minnested på Utøyakaia på fastlandet i Hole, har partene avtalt STANS i rettssaken som var berammet til 25. april, 2017.
Partene har anledning til å avtale STANS i minst 6 mnd, og inntil 2 år. Retten bringer saken i gang på begjæring fra en part.
Det er viktig å presisere at saken ikke er trukket, men midlertidig stanset inntil avklaring foreligger.
Departementet har ikke trukket Sørbråten som plassering – men statsråd Sanner har satt Sørbråten på «hold» - inntil Utøyakaia er vurdert som en alternativ ny plassering av et nasjonalt minnested.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20