Oppdatert 26.05.2018

Fengselsdrapet: Siktelsen utvidet

Ringerike Fengsel Foto: Rasmus Lindberg Ringerike Fengsel

Siktelsen mot den 56 år gamle mannen som drepte en pedodømt medfange i Ringerike fengsel lørdag 25. februar 2017 er utvidet til drap og to drapsforsøk. Fredag satt han i avhør hos politiet.

Det var lørdag 25. februar at politiet i Nordre Buskerud mottok en melding om at en innsatt i Ringerike fengsel var blitt angrepet og drept av en annen innsatt.

Den siktede mannen ble overflyttet til et annet fengsel. Han soner i utgangspunktet en dom på 17 år og 6 måneder for et drap han ble dømt for i 2016.

-Etterforskingen vi har foretatt så langt og informasjon som er kommet fram i avhør gjør at siktelsen utvides til også å gjelde to drapsforsøk. Jeg kan ikke gå nærmere i detaljer rundt drapsforsøkene og hvem som var involvert i dette, men de to ble ikke skadet, sier politiadvokat Per Thomas Omholt.

Politiet har fått bistand fra Kripos i den tekniske etterforskingen. Det er gjennomført avhør av vitner til hendelsen, både av innsatte og ansatte i Ringerike fengsel. Hendelsen skal ha funnet sted i et fellesområde i fengselet.

-I utgangspunktet ønsker vi å skaffe oss et best mulig bilde av hva som har skjedd denne dagen, og i perioden før drapet. Det innebærer også å kartlegge hvordan de to innsatte har kommet i kontakt med hverandre og hvordan dette kunne skje. Siktedes motiv har vært å ramme avdøde fordi han mente avdøde hadde begått seksuelle overgrep mot barn. Etterforskningen så langt tyder på at siktede har vært alene om handlingen og at ingen har bedt siktede gjøre det han gjorde. Det er ikke anledning til å beskrive hendelsen noe nærmer nå, sier Omholt. På bakgrunn av at det har skjedd et drap i et fengsel så har påtalemyndigheten iverksatt undersøkelser om Ringerike fengsel har de rutiner som de skal ha, og om disse er fulgt.

Sist redigerttirsdag, 07 mars 2017 15:13
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20