Oppdatert 26.05.2018

Bakeriene går foran

Tone Lislegaard hos Narum Foto: Rasmus Lindberg Tone Lislegaard hos Narum

Både Narum og Baker Hansen er med i Too Good to Go for å kaste minst mulig mat.

Men det skulle ha vært flere, mange flere, for prosjektet har vært i gang i over ett år. Førstekonsulent Kari Veien Denné i Ringerike kommune opplyser at det i Hønefoss er nærmere 50 matprodusenter, restauranter, kafeer, hoteller og supermarkeder.

Alle disse ville ha vært i stand til å delta i prosjektet, men bare to er med. Ennå! Sensommeren 2016 var ett lokalt bakeri i Hønefoss med i prosjektet; Baker Narum. Og ganske nylig ble også Baker Hansen med.

Hvert år kastes en tredjedel av all mat som produseres, noe som er et stort paradoks når hver åttende person på planeten sulter. Dette er et problem som teamet bak Too Good To Go mener de kan løse, og deres mål er å redusere matavfall ved å bistå butikker, hoteller, bakerier og restauranter med å selge sitt matoverskudd rimelig rett før stengetid.

Prosjektet Too Good To Go ble lansert i januar 2016 og teamet har utviklet en app for å redusere svinn. Hittil har mer enn 200.000 apps blitt lastet ned i Norge og mer enn 250 matvareleverandører osv rundt om i landet har sluttet seg til. Så langt er det anslått at over 130.000 porsjoner med mat er reddet fra søpla, noe som representerer mer enn 230 tonn CO².

Da RingeriksAvisa snakket med Kjell-Eric Andersen hos Baker Narum, fortalte han entusiatiskt hvordan bakeriet kunne bidra til å redusere matsvinn. Han sier at de fortsatt leverer overskudd fra produksjonen til landbruket, men synes dette er et fint skritt videre for å unngå å kaste mat. Han poengterer at det ikke er av økonomiske årsaker han deltar i prosjektet, men ut fra miljøaspektet.

På spørsmål om hvem som bruker programmet, så er svaret er at det dreier seg om alt fra skolebarn til pensjonister.

Rita Bakken hos Baker Hansen hadde også det samme inntrykket.

baker hansen

Ruta Sirvinskiene hos Baker Hansen (Foto: Rasmus Lindberg)

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20