Oppdatert 26.05.2018

Meråpent bibliotek i Hønefoss

Biblioteksjef Marianne Tollefsen Bakken Foto: Frank Tverran Biblioteksjef Marianne Tollefsen Bakken

Det meråpne bibliotek er en bibliotekløsning som gir deg tilgang til selvbetjent bibliotek utenom den betjente åpningstiden. Fra og med 22. februar har du denne muligheten også i Hønefoss.

bib2
Ordfører Kjell B Hansen svingte saksa med stor sikkerhet under åpningen av seansen (Foto: Frank Tverran)

Slik får du adgang i ubetjent tid

Du må være registrert kunde og ha gyldig lånekort og PIN-kode. For å få adgang til det selvbetjente biblioteket på kveldstid, må du også skrive under på en avtale med biblioteket. Kontakt personalet i betjent åpningstid dersom du ønsker å registrere deg. Avtalen kan du lese/laste ned ved å trykke på linken. Du kan også lese/laste ned informasjonsbrosjyren vi har laget for å gjøre bruken av selvbetjent bibliotek lettest mulig for deg.

Selvbetjent betyr at personalet ikke yter service i den utvidede åpningstiden som på morgenen er fram til klokka 11 alle hverdager, og fram til klokka 10 på lørdager. På ettermiddagen blir det selvbetjent etter klokka 15.30 på mandag og fredag, og etter klokka 18.30 tirsdag, onsdag og torsdag.

Vær oppmerksom på at personalet kan være til stede i den ubetjente åpningstida, men det er da for å gjøre andre arbeidsoppgaver. Det meråpne tilbudet gjelder for alle på formiddagen. På ettermiddagen gjelder tilbudet for alle over 15 år som har undertegnet avtale. Er du mellom 15-18 år, må du ha underskrift av foresatte.

Selvbetjening

Du kan benytte deg av flere av bibliotekets tilbud. Du kan låne og levere inn bøker, hente bestilt materiale, lese aviser og tidsskrifter og benytte PCene. Kopiering, skanning og ta utskrifter skal du også kunne utføre i ubetjet tid på sikt. It-tjenesten jobber med en løsning for oss.

Lån og innlevering

Det er to selvbetjeningsautomater i lokalet. Disse kan benyttes til lån og innlevering. Følg instruksene på automatene. Alarmen utløses dersom du forlater lokalet uten å ha registrert lånene dine.

Bestilt materiale

Dersom du har fått beskjed om å hente reservert eller bestilt materiale får du samtidig et bestillingsnummer. Alt materiale som er klart til henting står i nummerrekkefølge på reolen med reserveringer. Husk å låne det ut på automaten når du har funnet din bestilling.

Videoovervåkning

Det er videoovervåkning i biblioteklokalet. Overvåkningen er av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. Døra er låst utenfra når du oppholder deg i lokalet. Forlat biblioteket når det stenger kl. 21.00. Det blir da gitt beskjed over høyttalere og innbruddsalarmen vil bli aktivert. Opphold skjer på eget ansvar.

Vårt felles bibliotek

Det meråpne bibliotek bygger på et tillitsforhold mellom bruker og bibliotek. Biblioteket er mitt og ditt, og du oppfordres derfor til å passe godt på det, vise hensyn til andre og holde ro og orden. Biblioteket er en felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle. Hærverk anmeldes til politiet. Misbruk kan medføre utestengelse.

Åpningstider
Alle dager 09.00-21.00

Det betjente bibliotek er som før:
Mandag og fredag: 11.00-15.30
Tirsdag, onsdag og torsdag: 11.00-18.30
Lørdag: 10.00-14.00

bib3

Full selvbetjening (Foto: Frank Tverran)

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20