Oppdatert 26.05.2018

Tre selskaper får samme profil

Noen av de ansatte i de tre Nettservice-selskapene i forbindelse med intern lansering av ny profil Foto: Dag Fekjær Johansen Noen av de ansatte i de tre Nettservice-selskapene i forbindelse med intern lansering av ny profil

Nettservice blir det nye navnet på entreprenørselskapene Lier Elentreprenør, Nettservice Østlandet og Ringeriks-Kraft Service når de samler seg under det samme varemerket.

Entreprenørselskapene, som alle er en del av Ringeriks-Kraft konsernet, er klare for å ta steget videre i utviklingen for å skape en sterkere virksomhet for fremtiden. I februar bytter selskapene navn til Nettservice Drammen AS, Nettservice Hadeland AS og Nettservice Ringerike AS, og får samtidig en helt ny profil.

Tidligere har det vært lite som har knyttet de tre selskapene sammen, bortsett fra eierskapet. Selv om det blir en felles profil, er fortsatt den lokale forankringen og kunnskapen til de ulike markedene en viktig del av oss.

– Hele grunntanken med å samle oss under den samme profilen er at det skal bli lettere for våre kunder. De skal være sikre på at vi jobber sømløst mellom selskapene og at vi står sammen som et lag. Samtidig beholder vi lokalkunnskapen ved våre selskaper, og utveksler mye erfaringer med hverandre for å bli enda sterkere sammen, forteller Steffen Fagerås, leder for entreprenørvirksomheten i Ringeriks-Kraft.

Med en tydeligere forankring mellom selskapene blir det synliggjort at entreprenørvirksomheten til Ringeriks-Kraft er en gruppe. Den felles profilen skal vise kunder og samarbeidspartnere at selskapene ikke er konkurrenter, men at de hører sammen.
– Vi vil løfte frem merverdien av at vi har fått inn flere selskaper til entreprenørvirksomheten vår. Dette er god alene, best sammen i praksis. De enkelte selskapene får frihet til å drive virksomheten sin, men med et felles varemerke kommer også et ansvar å tenke på hva som er best for oss som gruppe, fortsetter Fagerås.
De tre selskapene i entreprenørvirksomheten til Ringeriks-Kraft samles derfor nå under en ny profil, og selskapene som bytter navn er:

  • Lier Elentreprenør AS blir Nettservice Drammen AS
  • Nettservice Østlandet AS blir Nettservice Hadeland AS
  • Ringeriks-Kraft Service AS blir Nettservice Ringerike AS

SMARTservice Norge AS som utfører montasje av nye smarte målere, som også er en del av entreprenørvirksomheten, bytter ikke navn eller profil.

Sist redigerttorsdag, 16 februar 2017 12:14
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20