Oppdatert 17.12.2017

Svakere 4. kvartal i SpareBank 1

SpareBank1 Ringerike Hadeland har publisert resultatene for 4. kvartal 2016. Resultatene er noe svakere enn forventet påvirket av dårligere rentemargin, større tap på lån og tap på andre finansielle instrumenter.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent