Oppdatert 26.05.2018

Nå MÅ de ta kontanter

Nå MÅ de ta kontanter Foto: Frank Tverran

I januar tok vi opp en sak om at sykehusene ikke tok i mot kontanter. Ringerike sykehus innrømmet da at de ikke hadde tatt i mot kontanter på mange år. Nå må de endre praksis.

Forbrukerrådet sendte brev til Helse- og omsorgsdepartementet hvor de ba om at sykehusenes ulovlige kontantnekt ble stoppet.

I Helse- og omsorgsdepartementets svarbrev til Forbrukerrådet står det at departementet vil sende brev til regionale helseforetak, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og landets fylkeskommuner.

— Der vil de bli minnet på at kontanter er tvungent betalingsmiddel i Norge, og at alle virksomheter som yter helsehjelp plikter seg til å ta imot kontanter ved betaling, sier Vie.

Vie synes det er svært gledelig å se at sykehusenes ulovlige betalingspraksis nå blir slått ned på.

— Vi er veldig fornøyd med at Helse- og omsorgsdepartementet tar dette alvorlig, og at helseforetakene nå vil bli nødt til å ordne opp. Pasienter skal ikke måtte lide unødvendige økonomiske tap som følge av manglende muligheter for kontantbetaling.
Urimelig praksis

Sykehusenes betalingspraksis fremstår som svært urimelig for de pasientene som tvinges til å betale fakturagebyr fordi de ikke får betalt på annen måte. Selv om Ringerike sykehus ikke la på faktureringsgebyr, påløp det kostnader for pasientene ved betaling i bank.

— Noen av disse pasientene representerer allerede sårbare grupper, blant annet gjelder dette pasienter som er kronisk syke, eller som av andre grunner er avhengig av jevnlig å motta helsetjenester. Også visse grupper eldre pasienter rammes, samt asylsøkere som ikke får opprettet egen nettbankbasert betalingsordning. Det er bra departementet nå tar grep om situasjonen, sier Vie

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20