Oppdatert 27.05.2018

Minnestedet flyttes - vinnerutkastet vrakes?

Minnestedet flyttes - vinnerutkastet vrakes? Foto: Rasmus Lindberg

Torsdag morgen overrasket Kommunal- og moderniseringsdepartementet med å innkalle til et pressemøte på utøyakaia i Hole om minnestedet i Hole.

På dette møtet dukket det opp et helt nytt forslag om plassering av minnesmerket i Hole. AUF-leder Mani Hussaini ønsket på vegne av AUF og støttegruppen å flytte minnestedet til sin egen tomt på brygga på landsiden. Hussaini presiserte at verken AUF eller Støttegruppen var parter i den pågående rettssaken, men ønsket sammen å fremsette dette forslaget i håp om å unngå en opprivende og uverdig rettssak.

Sanner sa det var viktig å realisere et nasjonalt minnested og var glad for det intiativet. Han ønsket å jobbe videre med forslaget og få dette vurdert. Han vil derfor raskt ta kontakt med Hole kommune, alle naboene og andre berørte parter. Sanner ville ikke love noe, men håpet på en avklaring før sommeren.

Han ga også uttrykk for at han har stor sans for forslaget.

-Jeg er overbevist om at det er riktig å bevare kaia som et nasjonalt minnested, sa leder i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene, Listbeth Røyneland.

Leder ved historiske studier ved NTNU, Tor Einar Fagerland fikk ordet. Han har hatt det faglige ansvaret for utformingen av 22.juli-senteret i regjeringskvartalet. Han har også vært med på å lage forslaget som nå ble fremsatt. Han gav uttrykk for at sted, sammenheng og tid var riktig.

Det er neppe rom for det eksisterende vinnerutkastet på det nye stedet - og flere naboer RingeriksAvisa har vært i kontakt med, likte dårlig det nye forslaget.

minnesmerke2

AUF og de etterlatte foreslår et minnesmerke på dette stedet (Foto: Rasmus Lindberg)

Sist redigerttorsdag, 09 februar 2017 11:53
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20