RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 19.09.2019
A+ A A-

Stilling ledig

:

Bisverm i hagen?

Årets bi-sesong er i gang og dessverre er sverming en naturlig del av birøkten. I utgangspunktet er det å hindre sverming/hente svermer den enkelte birøkters ansvar. Når man oppdager svermer bør man derfor først undersøke om det er lokale birøktere/bigårder i nærheten og eventuelt rette en henvendelse dit.
Nå er det ofte vanskelig å avgjøre hvor biene kommer fra. Hvis dette ikke er mulig, så har følgende personer i Ringerikes Birøkterlag sagt seg villig til å hente svermer:

Arvid Andreassen tlf 98 30 16 47
Johnny Andreassen tlf 48 25 56 78
Bernt Lund tlf 91 16 07 29

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent

Mer i denne kategorien « Amedia selger mer Mange kontroller »