torsdag, 08 september 2016 13:24

Motstand mot deponi ved fjorden

Skrevet av
Det aktuelle området er i forgrunnen Det aktuelle området er i forgrunnen Foto: Rasmus Lindberg

Hole kommunes reguleringsplaner som ville resultert i at Sønsterudelva ble lagt i rør for å gi plass til et massedeponi, blir ikke godt mottatt.

Det er innlysende at når det skal graves tuneller til dobbel jernbane og 4-felts vei, så blir det en del stein som må legges et annet sted. Men ikke i Sønsterudbekken og Sønsterudelva. I alle fall går både NVE og Fylkesmannen i Buskerud kraftig mot disse planene. Begge henviser til at det skal lages en sentral plan for hvordan de utgravde massene skal deponeres og at dette må utarbeides i fellesskap mellom flere berørte kommuner.

I brevet fra NVE, heter det bl.a.:

"I arbeidet med ny Ringeriksbane og E16 har NVE vært tydelig på at massehåndteringen bør være en del av dette prosjektet. Vi mener kommunene i området i samarbeid med fellesprosjektet for utbygging av Ringeriksbane og E16 må se på egnete lokaliteter der massene primært kan gjenbrukes. Vi mener videre at det må lages overordnede føringer for hva som er egnete lokaliteter for slike områder for massemottak. Elve-og bekkedaler og raviner bør i utgangspunktet ikke benyttes til slike mottak. Vi støtter Fylkesmannen i Buskerud sin uttale til oppstart av planarbeidet.
Vi ber Hole kommune avvente med å gå videre med dette planarbeidet til det er gjort overordene vurderinger av egnete lokaliteter for massemottak."

Også Fylkesmannen i Buskerud har kommet med innvendinger:

..."Fylkesmannen vil innledningsvis påpeke tilbakemeldingene vi og andre statlige og regionale myndigheter har gitt i forbindelse med fellesprosjektet. Tilbakemeldingene har vært at massedeponi skal og må utredes som en del av fellesprosjektet og ikke som enkeltstående reguleringsplaner. Dette er uttrykt i flere møter hvor kommunen også har vært representert."

Sist redigert fredag, 09 september 2016 10:23

Andre saker å lese

Svindlere ringer fra norsk nummer og sier de er politiet

05-12-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Politiet i Sørøst sier de nå får mange henvendelser fra folk som ringes opp av svindlere som utgir seg for å være politi.

Les mer i RingeriksAvisa

Mann dømt til forvaring for overgrep mot barn i alderen 6–13 år

05-12-2023 Nyheter NTB-Hans O. Torgersen - avatar NTB-Hans O. Torgersen

Mann dømt til forvaring for overgrep mot barn i alderen 6–13 år

En mann i 30-årene er dømt til 15 års forvaring for et stort antall grove overgrep mot barn. Den yngste var seks år gammel da overgrepet fant sted.

Les mer i RingeriksAvisa

Vegvesenet: Salt og sand hjelper ikke på glattisen

05-12-2023 Nyhetsklipp NTB-Snorre Schjønberg - avatar NTB-Snorre Schjønberg

Det er så kaldt at salt og sand ikke hjelper på verken hovedveier eller sideveier. Vegvesenet ber folk kjøre forsiktig på jobb tirsdag.

Les mer i RingeriksAvisa

Rema 1000 setter maksbegrensninger på enkelte julevarer

05-12-2023 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Sylteagurker, pepperkaker og tynnribber er varer som dagligvarekjeden Rema 1000 nå har innført maksbegrensninger per kunde på.

Les mer i RingeriksAvisa