torsdag, 11 juni 2015 21:47

Utbygging av Ringerike vgs for 260 mill

Skrevet av
Slik blir den nye skolen Slik blir den nye skolen Tegning: SG Arkitektur

- Nå har fylkestinget bestemt at man starter opp planleggingen av Ringerike vgs . Det er en viktig milepæl, sier fylkesordfører Eriksrød.

Utbygging på Ringerike og Kongsberg videregående skoler har de siste årene vært diskutere flere ganger av fylkestinget.

Torsdag ettermiddag vedtok endelig fylkestinget oppstart for bygging i perioden 2016-2019.

- Når det gjelder omfang av utbyggingen vil dette komme opp i forbindelse med at fylkesrådmannen legger fram sit handlingsprgrogam i slutten av oktober, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

På Ringerike har diskusjonen vært om man skal opprettholde to skoler, som i dag, eller om man skal samorganisere våre to videregående skoler i Hønefoss.

Fylkestinget vedtok nei til samlokalisering og ja til utbygging der skolen ligger i dag.

Skolen blir renovert og det kommer et nytt bygg. Nybygget er foreslått plassert ut mot Kongens gate. Plassen hvor idrettshallen og den provisoriske bygningen lå, vil gi inntil 150 nye parkeringsplasser.

Tilbygget blir på ca 3800 m² og det blir ombygging av ca 1700 m². Totalt areal blir ca 10800 m².

Prosjektkostnader og utstyr kommer på ca 260 millioner.