RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 14.10.2019

Stilling ledig

:

Nedbrenning av hus

Brannvesenets eget husbål Foto: Rasmus Lindberg Brannvesenets eget husbål

Onsdag morgen satte brannvesenet fyr på en gammel bygning i Vollgata 171 mellom Steinsletta og Åsa.