internett komstyre

I Ringerike kommune er det innhentet tilbud for direktesending av både lyd og bildet ut på internett. Saken behandles i Formannskapet den 17. september.

 

Det er også tenkt slik at når sendingen er over, arkiveres opptaket. Etter at møtet er over, kan man publisere opptaket med tilhørende saksliste. Rådmannen mener det bør minimum installeres 2 kameraer i kommunestyresalen, ett for podiet og ett for talerstolen. Installasjonen skal bli fast på grunn av innstilling av kameraer og tilkoblinger til stasjonær pc for administrasjonen.

Det er lagt fram to alternative løsninger, og det er voteringssystemet som utgjør forskjellen. Den rimeligste løsningen viser bare to forslag og antall stemmer pr. forslag. En mer kostbar løsning kan behandle opptil 5 forskjellige avstemmingsresultat, samt identifisere den enkelte stemmegiver. Rimeligste investering er kr 743.000 og dyreste er kr 880.000. I tillegg vil det bli kr 30.000 i årlige driftskostnader.

Konstituert Rådmann Knut Helleland anbefaler den rimeligste modellen.