lørdag, 28 januar 2023 10:25

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 4

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(3 Stemmer)
Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 4 Illustrasjonsbilde: Frank Tverran

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune siste uke.

Gnr 28, bnr 10 er solgt for kr 1.600.000 fra Ivar Otto Skogheim til Johan Skogheim (20.01.2023)
Salget omfatter også Åsaveien 694 (Gnr 28, bnr 11)

Pjåkaveien 31 (Gnr 251, bnr 45) er overdradd fra Finn Ragnar Wilhelmsen til Line Wilhelmsen Andersen og Stig Wilhelmsen (20.01.2023)

Pjåkaveien 31 (Gnr 251, bnr 45) er solgt for kr 2.200.000 fra Line Wilhelmsen Andersen og Stig Wilhelmsen til Dace Zabele og Janis Zabelis (20.01.2023)

Strømsoddveien 15 (Gnr 148, bnr 17) er solgt for kr 2.050.000 fra Statens Vegvesen til Hewitch Polska Sp. Zo.O (20.01.2023)

Andel av Gnr 5, bnr 2 i Flå kommune er overdradd for kr 4.958.900 fra Marit Elsrud Stensrud til Anders Berg Stensrud (23.01.2023)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 9, bnr 13 i Flå kommune
Overdragelsen omfatter også andel av Busandvegen 1 (Gnr 9, bnr 15) i Flå kommune
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 306, bnr 1 i Ringerike kommune
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 307, bnr 11 i Ringerike kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 308, bnr 3 i Ringerike kommune
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 309, bnr 5 i Ringerike kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 309, bnr 11 i Ringerike kommune
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 309, bnr 19 i Ringerike kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 71, bnr 36 i Sør-aurdal kommune
Overdragelsen omfatter også Vassfarvegen 1241 (Gnr 83, bnr 4) i Sør-aurdal kommune
Overdragelsen omfatter også andel av Vassfarvegen 1347 (Gnr 83, bnr 15) i Sør-aurdal kommune
Overdragelsen omfatter også Vassfarvegen 1558 (Gnr 83, bnr 51) i Sør-aurdal kommune
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 91, bnr 3 i Sør-aurdal kommune
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 102, bnr 2 i Sør-aurdal kommune
Overdragelsen omfatter også Hedalsvegen 1148 (Gnr 103, bnr 3) i Sør-aurdal kommune

 

Vestsideveien 1195 (Gnr 197, bnr 7) i Krødsherad kommune er overdradd for kr 4.400.000 fra Martin Bjerkerud til Tor Martin Berle Bjerkerud (24.01.2023)
Overdragelsen omfatter også Gruveveien 497 (Gnr 67, bnr 3) i Ringerike kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 67, bnr 21 i Ringerike kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 67, bnr 22 i Ringerike kommune
Overdragelsen omfatter også Gruveveien 540 (Gnr 176, bnr 1) i Ringerike kommune
Overdragelsen omfatter også Gruveveien 517 (Gnr 176, bnr 23) i Ringerike kommune

Ådalsveien 605 (Gnr 284, bnr 136) er solgt for kr 145.800 fra May Synnøve Nyhus til Bjørg-Torill Frivik Larsen (24.01.2023)

Andel av Malotjernveien 4 (Gnr 295, bnr 1, fnr 69) er overdradd til Mari Elisabeth Lunder og Johnny Moen (24.01.2023)

Andel av Huginveien 17 (Gnr 56, bnr 70) er overdradd til Mari Elisabeth Lunder og Johnny Moen (24.01.2023)

Østsideveien 140 (Gnr 305, bnr 39) er solgt for kr 1.707.131 fra Harald Hømanberg til Jarle Hømanberg (24.01.2023)
Salget omfatter også Østsideveien 148 (Gnr 305, bnr 310)

Andel av Elvebakken 27 (Gnr 279, bnr 127) er solgt for kr 750.000 til Kjetil Haugelien og Anne Knutsdatter Tanbergmoen (25.01.2023)

Fjellveien 36 (Gnr 56, bnr 232, seksjon 8) er overdradd fra Gunnar Fjeldheim til Anne-Lise Therese Fjeldheim (25.01.2023)

Nibbitjern 1 (Gnr 29, bnr 11) er overdradd fra Dag Kaas til Astrid Waaler Kaas (25.01.2023)

Andel av Elvengveien 13 (Gnr 59, bnr 30) er overdradd for kr 2.100.000 fra Sunniva Kristiansen Moløkken til Remi Oddstøl Kjelland (27.01.2023)

Brutorget 4 (Gnr 318, bnr 523, seksjon 9) er solgt for kr 3.850.000 fra Mehran Mahmoudi til Norwegian Trade as (27.01.2023)

Levert av Ambita as

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent