Etternavn Fornavn Fødselsår / Alder Dødsdato Begravelse
Hoggamvik Signy 1917 160417 Bingen kap 6.9 kl 12.00
 Bentzen Åse 1936  020912 Haug krk 7.9 kl 12.00
Erstad Marie Askimdal 1926 010912 Ringerike krem 7.9 kl 12.00
Dalen Alf 1923 260812 -
Hansen Arne Harald 1938 030912 Tyristrand krk 14.9 kl 12.00
Zmuda Jan 1926 040912 St.Teresia krk 14.9 kl 12.00
Høgnes Øivind Westend 1955 310812 -
Lund Kjersti 1929 060912 Randsfjord krk 13.9 kl 13.00
Utz Hans Olav 1978 030912 -
Skaug Kristen 1921 110912 Ringerike krem 20.9 kl 12.00
Bergly Arne 1930 090912 Haug krk 20.9 kl 12.00
Nilsen Maren 1917 100912 Haug krk 21.9 kl 12.00
Hansen Miriam 1922 130912 Randsfjord krk 20.9 kl 12.00
Breili Mary 1933 110912 Lunder krk 21.9 kl 14.00
Hval Haldis 1938 040912 -
Tangen Else Klara 1916 140912 Norderhov krk 21.9 kl 12.00
Nilsen Else 1924 130912 Høybråten krk 21.9 kl 12.00
Strandstuen Hilda Emilie 1920 160912 Ringerike krem 25.9 kl 10.00
Hansen Åse 1941 150912 Nes krk 21.9 kl 13.00
Engen Arne 1924 120912 -
Oswald Gerd Jorun 1944 170912 Hole krk 28.9 kl 11.00
Thorvaldsen Marit Sølvi 1951 140912 Ringerike krem 25.9 kl 12.00
Rønning Inger Marie Fahle 1928 190912 Ringerike krem 28.9 kl 14.00
Røste Trygve K. 1920 190912 Ringerike krem 28.9 kl 12.00
Heier Alf 1923 190912 Heggen krk 28.9 kl 12.30
Hansen Bjørg Inger 1929 210912 Ringerike krem 28.9 kl 10.00
Odda Ingrid Hallingby 1931 210912 Hval krk 2.10 kl 12.00
Hageberg Gunvor 1922 140912 -
Breidablikk Liv 1935 200912 Sørum krk 28.9 kl 10.30
Pehrsson Gulborg Aleksandra 1918 200912 Randsfjord krk 28.9 kl 12.00
Hollum Aslaug Olga 1929 140912 -
Bergstrøm Rolf 1926 230912 Ringerike krem 4.10 kl 12.00
Stenberg Oddvar 1930 200912 Begravelsen har funnet sted