En strek i rubrikken betyr at begravelsen har funnet sted eller at opplysningen ikke er annonsert.

 Buttingsrud, Trond G. - født 1942 - død 28.11.17 Begraves fra Viker krk 7.12 kl 12.00

 Rykkje, Johannes - født 1921 - død 1.12.17 Bisettes Randsfjord krk 14.12 kl 12.00

Lindgård, Ragnhild - født 1933 - død 28.11.17 Bisettes Randsfjord krk 12.12 kl 12.00

Schmidt, Randi Helene - født 1936 - død 27.11.17 Begraves Norderhov krk 12.12 kl 12.00

Tveter, Bjarne - født 1924 - død 1.12.17 Begraves Haug krk 15.12 kl 12.00

Karlsen, Ingrid Viola - født 1927 - død 2.12.17 Bisettes Ringerike krem 12.12 kl 14.00

Padøy, Håkon - født 1933 - død 3.12.17 Begraves Haug krk 8.12 kl 13.00

Andersen, Ivar - født 1930 - død 4.12.17 - Begravelsen finner sted i stillhet

Kiserud, Reidun Bjøralt - født 1933 - død 4.12.17 - Begraves Nordstrand krk 21.12 kl 12.00

Ellingsen, Trygve - født 1922 - død 3.12.17 - Bisettes Hole krk 12.12 kl 14.00

Solbakken, Gudrun - født 1934 - død 5.12.17 - Begraves fra Hønefoss kirke 15.12 kl 14.00

Røgeberg, Randi - født 1944 - død 7.12.17 - Begraves fra Haug krk 19.12 kl 13.00

Thomassen, Engebret - født 1922 - død 7.12.17 - Bisettes Ringerike krem 15.12 kl 12.00

Andersen, Josef - født 1943 - død 30.11.17 - Bisettelsen har funnet sted i stillhet

Bjørnes, Rolf - født 1930 - død 27.11.17 - Begravelsen har funnet sted i stillhet

Grønvold, Unni Wenche - født 1956 - død 8.12.17 - Bisettes Ringerike krem 19.12 kl 14.00

Flattum, Erland - født 1932 - død 7.12.17 - Bisettes Ringerike krem 19.12 kl 12.00

Lønneid, Sven - født 1936 - død 5.12.17 - Begraves fra Randsfjord krk 15.12 kl 12.00

Gulbrandsen, Aasta Aarsnes - født 1922 - død 10.12.17 - Bisettes i Haug kirke 21.12 kl 14.00

Strand, Thor - født 1927 - død 6.12.17 - Begravelsen har funnet sted

Marifjæren, Ingolf Arne - født 1945 - død 11.12.17 - Bisettes i Haug krk 22.12 kl 14.00

Gjelstad, Astrid - født 1933 - død 16.12.17 - Bisettes Ringerike krem 22.12 kl 10.00

Rørholt, Wiggo - født 1944 - død 16.12.17 - Bisettes Ringerike krem 22.12 kl 12.00

Wiiger, Svein - født 1940 - død 15.12.17 - Bisettes Hole krk 22.12 kl 10.00

Egderød, Morten Ingvar - født 1938 - død 5.12.17 - Bisettelsen har funnet sted

Stikbakke, Helga Johanne - født 1922 - død 18.12.17 - Bisettes Ringerike krem 28.12 kl 12.00

Andersen, Rolf Vidar - født 1944 - død 18.12.17 - Bisettelsen vil finne sted i stillhet

Homble, Solveig Grøndahl - født 1951 - død 11.12.17 - Begraves Nannestad krk 21.12 kl 13.00

Larsson, Kari - født 1941 - død 16.12.17 - Bisettes Randsfjord krk 22.12 kl 12.00

Lundstad, Tore - født 1956 - død 19.12.17 - Begraves Hval krk 28.12 kl 12.00

Eriksrud, Asbjørn - født 1939 - død 21.12.17 - Bisettes Randsfjord krk 29.12 kl 13.00

Bang-Larsen, Wilgrim Helm - født 1936 - død 21.12.17 - Adventskirken i Moss 3.1 kl 13.00

Sandum, Odd - født 1940 - død 20.12.17 - Begraves Veme krk 4.1 kl 12.00

Kjensrud, Renate - 23 år gammel, døde den 20.12.17 - Begraves Hedalen krk 29.12 kl 11.00

Sporstøl, Jan Sverre - født 1949 - død 22.12.17 - Begraves Hole krk 9.1 kl 10.00

Sollie, Oddveig - født 1948 - død 26.12.17 - Bisettes Ringerike krem 4.1 kl 14.00

Ludvigsen, Svanhild - født 1957 - død 23.12.17 - Begraves Hval krk 4.1 kl 12.00

Olsen, Solfrid - født 1955 - død 24.12.17 - Begraves Hval krk 5.1 kl 12.00

Dahl, Aud - født 1928 - død 22.12.17 - Bisettes Ringerike krem 5.1 kl 14.00

Fossholm, Ove Harald -født 1954 - død 27.12.17 - Bisettes Ringerike krem 5.1 kl 12.00