En strek i rubrikken betyr at begravelsen har funnet sted eller at opplysningen ikke er annonsert.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Farmen Magne 83 år 280517 Bagn krk 6.6 kl 12.00
Nilsen Berit 1953 060617 Hole krk 13.6 kl 14.00
Larsen Lasse Otto 1951 020617 Ringerike krem 13.6 kl 14.00
Kristoffersen Steinar 1953 070617 Norderhov krk 16.6 kl 12.00
Parthaugen John Ivar "Dutte" 1958 010617 -
Evensen Lillian 1978 010617 -
Støen Johan "Bassen" 1941 310517 -
Tørrisplass Kjell 1946 050617 Ringerike krem 20.6 kl 12.00
Rolid Oddveig 1929 310517 -
Svendsen Astrid Marry 1924 100617 Ringerike krem 22.6 kl 12.00
Thorstensen Lilli Gudrun 1920 110617 Hval krk 20.6 kl 12.00
Jensen Turid 1937 130617 Nes krk 20.6 kl 14.00
Sollien Edgar 1931 110617 -
Solli Ruth 1931 120617 Hole krk 27.6 kl 12.00
Haugen Sverre 1929 160617 Jevnaker krk 23.6 kl 12.00
Toft Eva 1937 150617 Norderhov krk 23.6 kl 12.00
Ottersen Alf-Magne 1959 120617 Veme krk 29.6 kl 12.00
Buringrud Nils Birger 1929 160617 -
Fjellstad Karsten Johannes 1928 160617 Ringerike krem 23.6 kl 12.00
Jacobsen Berit Marie 1925 220617 Haug krk 27.6 kl 12.00
Johnsrud Elias 1929 200617 Lunder krk 29.6 kl 10.00
Bakken Anbjørg 1923 200617 Nes krk 29.6 kl 13.00
Greftegreff Halvard Kåre 1939 210617 Jevnaker krk 29.6 kl 12.00
Martinsen Kåre 1927 140617 -
Avtjern Lars 1974 170617 Jevnaker krk 30.6 kl 12.00
Tanbergmoen Astrid Solveig 1936 210617 Ringerike krem 30.6 kl 10.00
Grylling Turid 94 år 220617 Ringerike krem 29.6 kl 14.00
Langvandsbråten Jan 1947 240617 Veme krk 30.6 kl 14.00
Lid Aase 1934 240617 Norderhov krk 4.7 kl 12.00
Hansen Kjell Finn 1925 230617 Ringerike krem 4.7 kl 12.00
Nilsen Tore 1944 210617 -
Berry David 1946 250617 Jebnaker krk 4.7 kl 12.00