En strek i rubrikken betyr at vi ikke har informasjon.

 

Etternavn Fornavn Fødselsår Dødsdato/Alder Begravelse
Stokkedal  Anton 1929 280415 Ringerike krem 7.5 kl 12.00
Nygård Odd 1933 270415 Randsfjord krk 7.5 kl 12.00
Thuen Guri Schvenke 1945 280415 Ringerike krem 8.5 kl 12.00
Solheim Karin Lucy 1933 290415 Jevnaker krk 8.5 kl 12.00
Rolund Gerd 1925 040515 Hole krk 8.5 kl 12.00
Myhre Borghild Martha 1923 020515 Hval krk 12.5 kl 12.00
Juvet Torild 1949 030515 Veme krk 12.5 kl 12.00
Paulsen Egil 1959 240415 -
Klute Johan Ingvald 1923 020515 Jevnaker krk 12.5 kl 12.00
Skaug Inger 1960 040515 Ringerike krem 15.5 kl 12.00
Berg Finn 1929 290415 -
Farstad Per David 1942 070515 Haug krk 15.5 kl 12.00
Løtoft Jan 90 år 070515 Sokndal krk 15.5 kl 12.00
Haugen Eldbjørg 1931 080515 Holmen krk 15.5 kl 12.00
Langslet Astrid 1949 120515 Hole krk 22.5 kl 12.00
Mohaugen Ingvar Petter 1945 080515 Svatsum krk 20.5 kl 13.00
Roos Wiliam 1923 120515 Tyristrand krk 21.5 kl 12.00
Smeby Margit 1926 120515 Haug krk 21.5 kl 14.00
Andersen Dag Rune 1961 140515 -
Skogstrøm Nanny 1921 110515 -
Abelgaard Marry G. 1925 160515 Ringerike krem 22.5 kl 14.00
Engebretsen Gerd 1924 140515 Ringerike krem 28.5 kl 12.00
Syvertsen Astrid 1937 040515 -
Kristiansen Kåre 1932 180515 Hval krk 2.6 kl 14.00
Andersen Gjertrud 1923

130515

-
Brandsnes Ruth 1933 190515 Randsfjord krk 28.5 kl 12.00
Haugerud Jens A. 1937 190515 Haslum krem 29.5 kl 13.30
Nygård Ingegerd Othilie 1920 190515 Ringerike krem 29.5 kl 12.00
Johnsrud Petter 1925 140515 -
Sætrang Ester 1922 220515 Ringerike krem 4.6 kl 14.00
Helgesen Karen G. 1919 210515 Jevnaker krk 2.6 kl 12.00
Henaug Turid 1935 230515 Vestre gravlund 4.6 kl 13.00
Erichsen Jach Thomas 1921 250515 Haug krk 4.6 kl 14.00
Nilssen Ole-Jahn Brodal 1939 230515 Norderhov krk 4.6 kl 14.00
Kristiansen Kåre 1932 180515 Hval krk 2.6 kl 14.00
Danbolt Ingeborg Marie 1960 230515 Norderhov krk 5.6 kl 12.00
Ek Johnni Andreas 1923 230515 Haug krk 2.6 kl 14.00