Rubrikker markert med en strek betyr at det ikke finnes informasjon eller at f.eks. begravelsen finner sted i stillhet.
 

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Østheim Ragnar 1933 310814 Haug krk 5.9 kl 14.00
Antonsen Knut Oddvar 1935 270814 Ringerike krem 5.9 kl 14.00
Foss Aslaug "Nunne" 1940 280814 Haug krk 5.9 kl 12.00
Sandli Ruth Irene 1929 220814 -
Mathiesen Borghild 1925 310814 Ringerike krem 5.9 kl 10.00
Skjønhaug Sølvi 1949 250814 -
Eliassen Ruth Irene 1929 220814 -
Grendar Anne-Lise (Vesla) 1940 020914 Haug krk 12.9 kl 12.00
Vadlie Johan Odden 1926 050914 Hole krk 12.9 kl 12.00
Alfredsen Helge G. 1953 040914 Ringerike krem 12.9 kl 14.00
Fikerud Bjørn 1950 010914 Randsfjord krk 16.9 kl 12.00
Bråten Liv 1954 060914 Ringerike krem 16.9 kl 12.00
Jordanger Anne-Lise 1958 080914 Jevnaker krk 18.9 kl 12.00
Hunsnes Reidun 1924 060914 Haug krk 18.9 kl 12.00
Astrup Nils 1965 080914 Ullern krk 18.9 kl 12.00
Lehne Sølvi 1929 100914 Hole krk 16.9 kl 12.00
Holthe Eva 1934 070914 -
Olsen Inger Johanne Mørk 1925 110914 Ringerike krem 18,9 kl 12.00
Skjerven Olaug 87 år 110914 Norderhov krk 19.9 kl 12.00
Karlsen Tove Myhre 1939 020914 -
Bolstad Reidun Kristine 1935 140914 Ringerike krem 19.9 kl 12.00
Aslaksrud Kari 1919 120914 Horten kap 23.9 kl 12.00
Nilsedalen Steivor P.B. 1942 140914 Hval krk 19.9 kl 14.00
Tufte Erling Sigmund 1927 140914 Norderhov krk 23.9 kl 12.00
Andersen Ella 1928 130914 Haug krk 23.9 kl 12.00
Braaten Martin 1923 110914 -
Skogmo Ester 1924 140914 Ringerike krem 25.9 kl 14.00
Karlsen Anita 1968 130914 Haug krk 25.9 kl 12.00
Skarsgard Ola 1932 150914 Leveld krk 23.9 kl 13.00
Røed Einar Olav 1920 180914 -
Henriksen Willy Ingolf 1924 170914 Ringerike krem 26.9 kl 14.00
Narvesen Oddvar 1931 180914 Randsfjord krk 30.9 kl 12.00
Aure Hilde Margrethe 1965 220914 Hole krk 26.9 kl 12.00
Tronrud Aase Synnøve 1925 220914 Ringerike krem 3.10 kl 12.00
Trulsen Gudrun Amanda 1923 230914 Ringerike krem 30.9 kl 12.00
Lyster Inge Arnfinn 1946 230914 Ringerike krem3.10 kl 14.00
Brenden Grete Marie 1936 160914 -
Takle Edith Hildur 1917 190914 Fana krk 1.10 kl 10.00
Dølerud Else Marie 1929 250914 Lunner krk 3.10 kl 10.30