I listen nedenfor finner du dødsfall som er annonsert i mai. En strek i en rubrikk betyr at det ikke finnes opplysninger.

 

Etternavn Fornavn Født/Alder Dødsdato Begravelse
Teigen Johanne 1924 280413 Ringerike krem 7.5 kl 12.00
Waagaard Gudbrand O. 1919 93 år Begnadalen krk 7.5 kl 14.00
Gulbrandsen Trygve Kristian 1925 300413 Ringerike krem 10.5 kl 10.00
Solvang Johan 1921 240413 Ringerike krem 10.5 kl 14.00
Buttingsrud Thea 1921 290413 Ringerike krem 10.5 kl 12.00
Løvås Borghild Mathilde 1919 300413 Sørkedalen krk 8.5 kl 10.00
Engebretsen Ellen 1936 010513 Veme krk 10.5 kl 12.00
Askilsrud Tore Helge 1937 010513 Lørenskog krk 7.5 kl 12.00
Baskerud Gro-Eli 1957 020513 Ål kyrkje 10.5 kl 13.00
Hodt Ingrid Margrethe 1929 020513 Hole krk 10.5kl 13.00
Langbråten Steinar 67 år 020513 Hedalen krk 14.5 kl 11.00
Ødegaard Elna Cecilie 1915 030513 Ask kap 14.5 kl 12.00
Grønvold Olga 1913 020513 Lunder krk 14.5 kl 12.00
Hansen Erik 1938 020513 -
Johansen Hilde 41 år 290413 Heggen krk  14.5 kl 12.30
Nordli Asbjørn 1926 060513 Hole krk 14.5 kl 13.00
Håkenstad Ida Mathilde 1913 060513 -
Sevre Ole 1926 080513 Ringerike krem 16.5 kl 12.00
Amundsen Gunhild Margit Lien 1920 030513 -
Sønsterud Kitty Elsa 1927 070513 Hole krk 15.5 kl 12.00
Arnesen Karl Kristian 1943 090513 Haug krk 16.5 kl 14.00
Dahlberg Helga Karoline 1937 090513 Norderhov krk 21.5 kl 12.00
Strand Hans-Tore 1938 060513 Heggen krk 16.5 kl 10.00
Pladsen Birger 1932 100513 Haug krk 16.5 kl 12.00
Hundstad Astrid Helene 1935 080513 Hole krk 16.5 kl 13.00
Strømsodd Harry 1932 100513 Norderhov krk 23.5 kl 12.00
Edvinsen       Dagfinn 1928 150513 Ringerike krem 21.5 kl 14.00
Haukedalen Agnes 1927 140513 Lunder krk 24.5 kl 12.00
Markussen Laila Urrang 1931 150513 Hole krk 24.5 kl 13.00
Presterudstuen Kitty Margot 1920 160513 Aas krk 24.5 kl 13.00
Nerby Ola Rytterager 1966 170513 -
Foss Kjell Magnus 1923 190513 Ringerike krem 28.5 kl 12.00
Brevik Børre 1922 180513 Ringerike krem 28.5 kl 14.00
Eriksen Erna 1944 170513 Veme krk 31.5 kl 12.00
Rønning Bjørn Otto 1951 150513 Store kap. Møllendal 29.5 kl 14.30
Daglid Ruth 1937 210513 Nes krk 30.5 kl 12.00
Aschim Martha Hansine 1931 210513 Bryn krk 29.5 kl 12.00
Sortebekk Kjell Ivar 1946 220513 Nes krk 31.5 kl 12.00
Hafnor Arill 1932 140513 -
Evjen Arne 1936 210513 Rud krk 4.6 kl 12.30
Simonsen Marit 1928 240513 Drammen krem 30.5 kl 13.00
Martinsen Karin 1937 260513 Ringerike krem 4.6 kl 14.00
Nilsen Odd Normann 1937 270513 Haug krk 6.6 kl 12.00
Rønning Thorbjørn O.F. 1925 280513 -