Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Hansen Eivind 1918 290313 Hole krk 5.4 kl 13.00
Bergestuen Hans Marthin 1947 260313 Jevnaker krk 5.4 kl 12.00
Hobber Anna 1914 220313 Norderhov krk 9.4 kl 12.00
Haus Gudrun 83 år 230313 -
Skåtøy John 1929 010413 -
Plutte Klaus Ditleff 1949 310313 Ringerike krem 9.4 kl 14.00
Krokvik Gunhold Marie 1923 290313 Ringerike krem 9.4 kl 12.00
Kind Arve 1958 010413 Ringerike krem 9.4 kl 10.00
Olaussen Maja La Cour 1939 190313 -
Gaarud Knut Oscar 1948 290313 Lunder krk 12.4 kl 12.00
Inderlid Morten Sophus 1941 020413 Hole krk 9.4 kl 13.00
Bjerkemo Eva Dordy Pauline 1945 280313 Oddernes kap 11.4 kl 13.45
Aasen Petra Karin 1934 040413 Norderhov krk 11.4 kl 12.00
Sexe Thorstein 1926 070413 Ringerike krem 12.4 kl 12.00
Roen Borghild Lydia 1920 070413 Jevnaker krk 12.4 kl 12.00
Breili Kari Sætrang 1935 040413 Ringerike krem 16.4 kl 10.00
Gomnæs Gunhild 1933 030413 Ringerike krem 12.4 kl 10.00
Lydersen Ole Sigbjørn 1932 080413 Flosta krk 16.4 kl 10.30
Haugen Sverre 1944 090413 Jevnaker krk 18.4 kl 12.00
Thoresen Laila Nilsesvold 1939 080413 Haug krk 3.5 kl 14.00
Ingjer Kari 1953 100413 Randsfjord krk 19.4 kl 12.00
Næsset-Hansen Anne Marit 1941 100413 Ringerike krem 19.4 kl 12.00
Gomnæs Gunhild 1933 030413 -
Brevik Jorun 1922 110413 Ringerike krem 18.4 kl 12.00
Eriksen Aslaug 1940 120413 Ringerike krem 19.4 kl 14.00
Fredriksen Arnfinn 1956 100413 Hval krk 23.4 kl 14.00
Haug Sigrun Johanne 1938 140413 Haslum krem 23.4 kl 12.30
Hurum Rigmor "Lillemor" E.J. 1922 140413 Ringerike krem 23.4 kl 14.00
Husevåg Egil Ingvar 1947 150413 Haug krk 25.4 kl 12.00
Aanstad Helga 1921 160413 Hole krk 24.4 kl 12.00
Lie Hildur Julie 1917 150413 Hole krk 23.4 kl 13.00
Østvold Ragnhild "Vesla" 1944 150413 Ringerike krem 26.4 kl 12.00
Håkenrud Tor 1930 160413 Haug krk 23.4 kl 12.00
Fossum Ruth 1934 160413 Ringerike krem 23.4 kl 12.00
Halvorsen Erna 1920 130413 Solvang gravkap 26.4 kl 12.30
Surland-Hansen Kjell Olav 1944 170413 Norderhov krk 26.4 kl 14.00
Johnsrud Odd 1922 170413 Veme krk 26.4 kl 12.00
Fischer Nick 1965 170413 Ål krk 26.4 kl 13.00
Hartz Bodil 1925 190413 Ringerike krem 25.4 kl 12.00
Knutsen Ole Thormod 1948 210413 Norderhov krk 30.4 kl 12.00
Skotland Aslaug 1928 200413 Snarum krk 30.4 kl 12.30
Golberg Kjersti 1920 200413 Lunder krk 3.5 kl 12.00
Syversen Henning 1931 210413 Norrstrands kyrka 11.5 kl 13.00
Berg-Jørgensen Petter Henrik 1954 250413 Ringerike krem 3.5 kl 12.00
Skagen Sissel Inger 1946 230413 Ringerike krem 3.5 kl 14.00
Nygaard Hanna Marie 1932 280413 Haug krk 3.5 kl 12.00